ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT LỚP 6

*

Tập hợp các ước chung của nhị số ab được ký hiệu là:

ƯC(a, b)

✨ Tương tự, tập hợp những ước chung của a, b, c được ký hiệu là:

ƯC(a, b, c)


Giải

a) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

c) Các bộ phận chung của Ư(12) với Ư(30) là: 1; 2; 3; 6.

Bạn đang xem: Ước chung lớn nhất lớp 6

Vậy ƯC(12, 30) = 1; 2; 3; 6


Cách tra cứu ƯC(a, b) – tập hợp những ước thông thường của a và b:

Viết tập hợp những ước của a và cầu của b: Ư(a), Ư(b);Tìm những phần tử chung của Ư(a) và Ư(b). Đây cũng đó là những phần tử của ƯC(a, b).

Giải

a) Ta có:

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các thành phần chung của Ư(30) với Ư(45) là: 1; 3; 5; 15.

Vậy: ƯC(30, 45) = 1; 3; 5; 15

b) Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các phần tử chung của tất cả ba tập Ư(18), Ư(36) cùng Ư(45) là: 1; 3 với 9.

Vậy: ƯC(18, 36, 45) = 1; 3; 9


Ước chung lớn nhất của a cùng b là số lớn số 1 trong tập hợp các ước bình thường của a với b.

Ước chung lớn số 1 của a với b được ký kết hiệu là:

ƯCLN(a, b)


Giải

a) Ta có:

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(24, 30) = 1; 2; 3; 6

b) Số lớn số 1 trong tập phù hợp ƯC(24, 30) vừa kiếm được là số 6.

Vậy ƯCLN(24, 30) = 6.


Cách search ƯCLN(a, b):

Tìm ƯC(a, b);Tìm số lớn số 1 trong tập hợp ƯC(a, b). Đó chính là ƯCLN(a, b)

Giải

Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(18, 30) = 1; 2; 3; 6

Số lớn nhất trong tập ƯC(18, 30) là 6.

Vậy ƯCLN(18, 30) = 6.


✨ ƯC(a, b) là 1 trong tập hợp, còn ƯCLN(a, b) là 1 trong con số.

✨ với tất cả số tự nhiên a cùng b, ta có:

ƯCLN(a, 1) = 1;

ƯCLN(a, b, 1) = 1

✨ trong các số vẫn cho, ví như số nhỏ dại nhất là ước của các số còn sót lại thì cầu chung béo nhất của những số sẽ cho đó là số nhỏ tuổi nhất ấy.

Nếu a ⋮ b thì ƯCLN(a, b) = b.


Tìm ƯỚC chung LỚN NHẤT bằng cách phân tích các số ra quá số nguyên tố

Sau đây là một cách khác nhằm tìm ước chung khủng nhất, cực kỳ đắc dụng khi gặp gỡ các số a cùng b quá to hoặc có không ít ước:


✨ mong mỏi tìm ước chung béo nhất (ƯCLN) của nhị hay những số lớn hơn 1, ta tiến hành ba bước sau:

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nhân tố chung.Bước 3: Lập tích các thừa số đang chọn, từng thừa số mang với số mũ nhỏ độc nhất của nó. Tích chính là ƯCLN đề nghị tìm.

Giải

Bước 1: so với 45 với 150 ra thừa số nguyên tố.

45 = 32 . 5150 = 2 . 3 . 52

Bước 2: chọn ra những thừa số nguyên tố chung, đó là: 3 cùng 5.

Bước 3: Số mũ bé dại nhất của 3 là 1. Số mũ nhỏ tuổi nhất của 5 là 1.

Xem thêm: Phim Ông Vua Bất Lực Thuyết Minh, Xem Phim Ông Vua Bất Lực

Vậy: ƯCLN(45, 150) = 3 . 5 = 15


Giải

Bước 1: đối chiếu 56; 140 với 168 ra thừa số nguyên tố.

56 = 23 . 7140 = 22 . 5 . 7168 = 23 . 3 . 7

Bước 2: lựa chọn ra các thừa số nguyên tố chung, đó là: 2 với 7.

Bước 3: Số mũ nhỏ tuổi nhất của 2 là 2. Số mũ bé dại nhất của 7 là 1.

Vậy: ƯCLN(56, 140, 168) = 22 . 7 = 28


✨ sau khi phân tích những số ra thừa số nguyên tố, nếu bọn chúng không tất cả thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bởi 1.


Giải

Phân tích 24 với 25 ra quá số nguyên tố:

24 = 23 . 325 = 52

Vậy 24 với 25 không tồn tại thừa số nhân tố chung.

Do đó, ƯCLN(24, 25) = 1


Tìm ƯỚC CHUNG nhờ vào ƯỚC phổ biến LỚN NHẤT

Tất cả những ước thông thường (ƯC) của nhì hay nhiều số hầu như là ước của ƯCLN của các số đó. Vậy ta bao gồm cách search ƯC phụ thuộc ƯCLN như sau:


✨ mong tìm ƯC của nhì hay những số lớn hơn 1, ta làm hai cách sau:

Bước 1: search ƯCLN của những số đó.Bước 2: tìm tập hợp các ước của ƯCLN đó. Đây cũng đó là tập hợp bắt buộc tìm.

Giải

a) vị 72 ⋮ 24 phải ƯCLN(24, 72) = 24.

b) Ước phổ biến của 24 cùng 72 là cầu của ƯCLN(24, 72).

Vậy: ƯC(24, 72) = Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24


Giải

Ta có:

72 = 23 . 32180 = 22 . 32 . 5

Do đó:

ƯCLN(72, 180) = 22 . 32 = 36

Vậy:

ƯC(72, 180) = Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36


Tóm lược bài bác học:

Cách kiếm tìm ước bình thường ƯC(a, b):

Cách 1: tìm kiếm các phần tử chung của Ư(a) với Ư(b).Cách 2: Tìm các ước của ƯCLN(a, b).

Cách tìm ước chung lớn số 1 ƯCLN(a, b):

Cách 1: tìm số lớn số 1 trong tập hòa hợp ước phổ biến ƯC(a, b).Cách 2: so sánh a và b ra thừa số nguyên tố.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Tìm:

a) ƯCLN(1, 49);

b) ƯCLN(15, 30);

c) ƯCLN(27, 35);

d) ƯCLN(84, 156).

Bài tập 2: Tìm:

a) ƯC(28, 42);

b) ƯC(180, 234).


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chú tâm này đến lần comment kế tiếp của tôi.