Trang trí ứng dụng trong đời sống

- Biết cách tạo chữ trang trí, thể hiện các dòng chữ để trình bày được báo tường/tập san.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm

II.Phương pháp và hình thức tổ chức

Phương pháp: Gợi mở, trực quan, luyện tập thực hành;

 Vận dụng PP Liên kết HS với tác phẩm

Hình thức tổ chức:

+ Hoạt động cá nhân

+ Hoạt động nhóm

III. Đồ dùng và phương tiện:

Chuẩn bị của GV:

 - Các mẫu chữ trang trí đẹp.

- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.

 

Bạn đang xem: Chữ trang trí trong đời sống mĩ thuật 7

Bạn đang xem: Trang trí ứng dụng trong đời sống

*

*

*

Xem thêm: Mất Giấy Bưu Điện Có Lấy Được Tiền Không, Phát Hàng Thu Tiền

*

*

TUẦN 9 - 12 CHỦ ĐỀCHỮ TRANG TRÍ TRONG ĐỜI SỐNG( 4 Tiết )I.Mục tiêu chung: (HS cần đạt)- Hiểu được sự đa dạng và vai trò của chữ trang trí trong đời sống.- Biết cách tạo chữ trang trí, thể hiện các dòng chữ để trình bày được báo tường/tập san.- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm II.Phương pháp và hình thức tổ chứcPhương pháp: Gợi mở, trực quan, luyện tập thực hành; Vận dụng PP Liên kết HS với tác phẩmHình thức tổ chức:+ Hoạt động cá nhân+ Hoạt động nhómIII. Đồ dùng và phương tiện:Chuẩn bị của GV:- Các mẫu chữ trang trí đẹp.- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực. Chuẩn bị của HS:- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.- Sưu tầm bài vẽ báo tường, tập sanvà một số mẫu chữ đẹp.- Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, giấy màu, kéo, hồ dánIV.Các hoạt động dạy - họcNội dungHoạt động của GVHoạt động của HSĐồ dùng/Phương tiện/ sản phẩm của HSHOẠT ĐỘNG 1. (Tiết 1) TẠO MẪU CHỮ TRANG TRÍMục tiêu ( HS cần đạt được)- Hiểu được vai trò và sự đa dạng của chữ trang trí trong đời sống.- Trình bày được một số kiểu chữ trang trí đẹp.- Nêu được cảm nhận về ý tưởng sáng tạo, kiểu dáng chữ, màu sắc của nhóm mình/ nhóm bạn. 1.1. Tìm hiểu-Các kiểu chữ được cách điệu đều dựa trên kiểu chữ cơ bản.-Chữ cách điệu thường được sử dụng để trình bày bìa sách, quảng cáo, báo tường1.2 Thực hành1.3 Nhận xét-Cho HS quan sát một số kiểu chữ trang trí đẹp mà GV và các nhóm sưu tầm.-Chia lớp thành 6 nhóm.-Yêu cầu học sinh thảo luận và trình bày về các kiểu chữ đã sưu tầm, qua đó nêu cảm nhận về: + Đặc điểm.+Kiểu dáng chữ.-Yêu cầu HS quan sát Hình 3.2 Tr23 tham khảo các mẫu chữ trang trí.-Gợi ý HS chọn nội dung để tạo dáng và trang trí.-Đặt câu hỏi gợi ý các bước thực hiện:+Theo em, để có một chữ trang trí đẹp, chúng ta thực hiện như thế nào?+Để chữ được đẹp hơn, chúng ta cần phải làm gì?*Lưu ý: +Không cách điệu quá nhiều làm mất đặc trưng của chữ ban đầu.+Nên thể hiện các chữ thống nhất theo một phong cách.- Hướng dẫn HS chia sẻ, nhận xét sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn:+ Ý tưởng sáng tạo.+Kiểu dáng chữ, màu sắc..-Điều chỉnh bài sau nhận xét để làm rõ ý tưởng.*Dặn dò: Sưu tập một số mẫu báo tường, tập san đẹp. Chuẩn bị: giấy A0, giấy màu, kéo, keo-Quan sát lắng nghe.-Thảo luận, cử đại diện trình bày về kiểu chữ của nhóm mình.-Quan sát Hình 3.2 Tr23.-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.- Chia sẻ kinh nghiệm, nhận xét sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn theo hướng dẫn của GV-Hình 3.2 Tr23 sách Học Mĩ thuật 7.HOẠT ĐỘNG 2. (Tiết 2) TRÌNH BÀY BÁO TƯỜNG, TẬP SAN.Mục tiêu (HS cần đạt được)- Biết cách chọn lọc hình ảnh để trình bày được một bài báo tường/ tập san đẹp.- Trình bày được một sản phẩm với hình thức trình bày phong phú.- Nhận xét, được về hình thức, nội dung của báo tường/tập san của nhóm mình/nhóm bạn. 2.1. Tìm hiểu.Ghi nhớ Tr25 sách Học Mĩ thuật 72.2. Cách thực hiện.2.3. Thực hành2.4. Nhận xét.-Gv trình bày một số tờ báo tường/ tập san đẹp.-Yêu cầu HS quan sát thảo luận để tìm hiểu về:+Nội dung và kiểu chữ tiêu đề.+Bố cục của tờ báo, bố cục của tiêu đề báo.+Cách trình bày.-Chia 3 nhóm.-Yêu cầu HS quan sát Hình 3.4 Tr25 và hình ảnh GV sưu tầm để tham khảo một số hình thức bố cục báo tường, tập san.-Hướng dẫn HS quan sát hình 3.5 Tr25; Hình 3.6 Tr26 để tham khảo các bước trình bày tiêu đề báo tường, qua đó có thêm ý tưởng sáng tạo cho tờ báo nhóm mình.-Hướng dẫn HS thực hành.*Lưu ý:+Tiêu đề tờ báo nên ngắn gọn, cỡ chữ to cân đối.+Hình minh họa cần phù hợp với nội dung, làm nổi bật chủ đề và thu hút mắt nguời đọc.- Hướng dẫn HS chia sẻ, nhận xét sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn.*Dặn dò: Tham khảo một số ý tưởng ứng dụng chữ trang trí vào đời sống. Chuẩn bị: chất liệu phù hợp với ý tuởng (hạt cườm, nút áo, các lọai dây sợi), keo, kéo-Quan sát, thảo luận và trình bày theo yêu cầu của GV.-HS quan sát, thảo luận để chọn ra một bố cục đẹp cho nhóm mình.-Thảo luận để thống nhất nội dung và ý tuởng thể hiện tờ báo tường.-Thực hành trình bày báo tuờng theo nhóm.-Chia sẻ kinh nghiệm, nhận xét sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn theo hướng dẫn của GV-Hình 3.4 Tr25 sách Học Mĩ thuật 7.-Sản phẩm của họat động 2.HOẠT ĐỘNG 3 ( Tiết 3) ỨNG DỤNG CHỮ TRANG TRÍ TRONG ĐỜI SỐNG.Mục tiêu (HS cần đạt được)- Biết cách ứng dụng chữ trang trí vào sản phẩm.- Trình bày được một sản phẩm với hình thức, chất liệu phong phú.- Nhận xét, đánh giá được về hình thức, nội dung sản phẩm của nhóm mình/nhóm bạn.3.1 Tìm hiểu3.2. Thực hành3.4.Nhận xét-Hướng dẫn HS quan sát Hình 3.7 Tr27 để tìm hiểu về sự phong phú, đa dạng của chữ trang trí trong đời sống.-Gợi ý giúp HS có những ý tưởng ứng dụng chữ trang trí vào sản phẩm.*Lưu ý:+Có thể sử dụng các hình ảnh, tranh minh họa kết hợp với chữ để trình bày.+Có thể sử dụng nhiều lọai vật liệu tìm được như hạt cườm, nút áo, các lọai dây sợi..- Hướng dẫn HS chia sẻ, nhận xét sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn.-Quan sát, thảo luận.-Thảo luận nhóm, lựa chọn phương án, chất liệu để tạo sản phẩm theo ý thích.- Chia sẻ kinh nghiệm, nhận xét sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn theo hướng dẫn của GV-Hình 3.7 Tr27 sách Học Mĩ thuật 7-Sản phẩm của Họat động 3.Hoạt động 4 (tiết 4) TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨMMục tiêu (HS cần đạt được)- Biết cách trưng bày, giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm.- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình/nhóm bạn.- Cảm nhận được vẻ đẹp của chữ trang trí- Hướng dẫn HS tìm hiểu các hình thức trưng bày, giới thiệu sản phẩm- Gợi ý câu hỏi để HS nhận xét, đánh giá về: + Ý tưởng sáng tạo?+ Ý tưởng sử dụng, thể hiện chữ?+Ý tưởng kết hợp với các hình ảnh, chất liệu để tạo hiệu quả thẩm mĩ?- Thực hiện theo hướng dẫn của GV dựa vào nội dung của HĐ 4- Nhận xét, đánh giá sản phẩm về:+ Ý tưởng sáng tạo?+ Ý tưởng sử dụng, thể hiện chữ?+Ý tưởng kết hợp với các hình ảnh, chất liệu để tạo hiệu quả thẩm mĩ?Sản phẩm của nhóm sau HĐ 3Tổng kết chủ đềKhuyến khích HS vận dụng kiến thức kĩ năng đã đuợc học về chữ trang trí, kết hợp sử dụng chất liệu khác nhau để trình bày các sản phẩm ứng dụng khác trong thực tế như bìa lịch, bưu thiếp Có ý tưởng để vận dụng KT – KN đã học vào thực tế hoặc vào các chủ đề tiếp theo.