Đổi Từ Mm Sang Inch

Nhập milimét:mm
*
Đổi
*
Cài lại
*
Hoán đổi
Inch kết quả thập phân:
Kết quả phân số inch (*):
Feet + inch kết quả:
Phép tính:
Chế độ xem thước đo inch

Inch sang mm ►

* Kết quả phân số được tính bằng cách làm tròn số inch thập phân đến phân số 1/64 gần nhất.


Bạn đang xem: Đổi từ mm sang inch

Làm thế nào để chuyển đổi từ milimét sang inch

Khoảng cách d tính bằng inch (″) bằng khoảng cách d tính bằng milimét (mm) chia cho 25,4:

d (″) = d (mm) / 25,4

Thí dụ

Chuyển đổi 20 mm sang inch:

d (″) = 20mm / 25.4 = 0.7874 ″

Bảng chuyển đổi từ Milimét sang inch

Phần inch được làm tròn thành độ phân giải 1/64.

Milimét (mm)Inch (") (thập phân)Inch (") (phân số)
0,01 mm0,0004 ″0 ″
0,1 mm0,0039 ″0 ″
1 mm0,0394 ″3/64 ″
2 mm0,0787 ″5/64 ″
3 mm0,1181 ″1/8 inch
4 mm0,1575 ″5/32 ″
5 mm0,1969 ″13/64 ″
6 mm0,2362 ″15/64 ″
7 mm0,2756 ″9/32 ″
8 mm0,3150 ″5/16 ″
9 mm0,3543 ″23/64 ″
10 mm0,3937 ″25/64 ″
20 mm0,7874 ″25/32 ″
30 mm1.1811 ″1 3/16 ″
40 mm1,5784 ″1 37/64 ″
50 mm1.9685 ″1 31/32 ″
60 mm2,3622 ″2 23/64 ″
70 mm2,7559 ″2 3/4 ”
80 mm3,1496 ″3 5/32 "
90 mm3,5433 ″3 35/64 ″
100 mm3,9370 ″3 15/16 ″

Inch sang mm ►


CHUYỂN ĐỔI CHIỀU DÀIBẢNG RAPID

Xem thêm: Hướng Dẫn Bói Bài Tarot Tình Yêu 4 Lá Cực Chuẩn, Chuyện Tình Cảm Của Bạn Có Đang Đi Đúng Hướng

Trang chủ | Web | Toán học | Điện | Máy tính | Bộ chuyển đổi | Công cụ

© 2022RT | Giới thiệu | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Quản lý Cookie


Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn, phân tích lưu lượng truy cập và hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu thêm
OK Quản lý cài đặt