CÁC ĐÔNG TỪ THEO SAU LÀ V-ING

Trong quy trình hoc tieng Anh, lúc học về phân từ hay là thì dứt thì các bạn sẽ phải nhớ tương đối nhiều các hễ từ hay được dùng để rất có thể giao tiếp ngôn từ cho đúng.

Bạn đang xem: Các đông từ theo sau là v-ing


*

1. ALLOW DOING SOMETHING: được cho phép làm gì đó

- They don"t allow taking photographs in this supermarket. (Họ không được cho phép chụp hình ảnh trong nhà hàng ăn uống này).

2.AVOID DOING SOMETHING: kị né làm cái gi đó

- People should avoid eating after 8 p.m (Mọi người nên tránh nạp năng lượng sau 8 giờ tối)

3.BEAR DOING SOMETHING = STAND DOING SOMETHING: chịu đựng đựng được khi làm gì đó

- I can"t stand listening to lớn their singing.(Tôi cần yếu chịu được khi đề nghị nghe họ hát)

4.CAN’T HELP DOING SOMETHING: không thể không làm những gì đó, quan trọng nín nhịn làm gì đấy (thường là cần yếu nhịn cười)

- I can"t help laughing every time I watch Mr.Bean (Tôi cấp thiết nhịn cười các lần xem Mr Bean)

5.CONSIDER DOING SOMETHING: coi xét, nghĩ đến năng lực sẽ làm những gì đó

- He seriously considered resigning. (Ông ấy đã nghiêm túc nghĩ đến việc từ chức)

6.DENY DOING SOMETHING: chốí đã làm gì đó

- The woman denied killing her husband (Người bọn bà này đã chối tội giết mổ chồng.)

7.DISLIKE DOING SOMETHING: không thích làm gì đó

- I dislike being the center of attention (Tôi không thích làm cho trung tâm của sự chú ý)

8.DREAD DOING SOMETHING: vô cùng rất hại phải làm cái gi đó

- After a long holiday, many people dread going back lớn work (Sau một kỳ du lịch dài ngày, không ít người rất hại phảiđi làm cho trở lại)

9.ENDURE DOING SOMETHING: chịu đựng đựng phải làm điều gì đó

- He can"t endure being alone in a foreign country (Anh ấy không chịu được cảnh cô độc một mình ở nước ngoài)

10.ENJOY DOING SOMETHING: phù hợp thú, dành được niềm vuikhi làm cho điều gì đó, say mê làm nào đấy như là một trong thú vui

- Young children enjoy helping around the house (Trẻ bé dại thường thích giúp đỡ làm các bước trong nhà)

11.FINISH DOING SOMETHING: trả tất làm cho điều gì đó, làm xong việc gì đó

- When I finish typing this lesson, I will reward myself with a coffee. (Khi tôi tiến công máy hoàn thành bài học tập này, tôi đang tự thưởng cho bạn một ly cà phê)

12.GIVE UP DOING SOMETHING = QUIT DOING SOMETHING: tự bỏ làm cái gi đó

- I wonder when my father will stop/quit smoking (Tôi ko biết bao giờ ba tôi new bỏ hút thuốc lá)

Những động từ theo sau là gerund (V-ing) trong giờ Anh


13.GO ON DOING SOMETHING: tiếp tục làm gì đó

- Please go on working! (Hãy liên tiếp làm việc!)

14.HATE DOING SOMETHING: ghét làm gì đó

- Paul hates having his pictures taken (Paul ghét bị chụp ảnh)

15.IMAGINE DOING SOMETHING: tượng tượng làm những gì đó

- She can"t imagine living with a husband 40 years older than she. (Cô ấy cần thiết tưởng tượng được vấn đề sống thông thường với một ông ông chồng lớn hơn mình 40 tuổi)

16.

Xem thêm:

INVOLVE DOING SOMETHING: yên cầu phải làm những gì đó,đồng nghĩa với câu hỏi phải làm những gì đó

- Running your own business involves working long hours (Điều hành doanh nghiệp riêng của bản thân đồng nghĩa với vấn đề bạn phải thao tác làm việc nhiều giờ liên tục)

17.KEEP DOING SOMETHING: mãi có tác dụng điều gì đó, liên tục làm điều gì đó

- If you can keep studying English 2 hours a day for 2 years, you will certainly be very good at it (Nếu chúng ta cũng có thể học giờ Anh liên tục mỗi ngày 2 tiếng trong vòng 2 năm, dĩ nhiên chắn bạn sẽ khá giỏi môn này)

18.LIKE DOING SOMETHING: thích làm gì đó

- I like watching documentaries. (Tôi mê thích xem phim tài liệu)

19.MIND DOING SOMETHING: phiền lòng lúc làm gì đó (dùng trong lấp định hoặc nghi hoặc xin phép, nhờ vào vả)

- Would you mind opening the window? (bạn có ngại xuất hiện số giúp tôi không?)

- I don"t mind lending him some money as long as he promises to pay me back (Tôi không phải lo ngại cho anh ấy mượn tiền miễn là anhấy hứa hẹn trả lại mang đến tôi)

20.MISS DOING SOMETHING: suýt đã làm cái gi đó

-As he crossed the street, the bus just missed hitting him (Lúc anh ấy thông qua đường, xe pháo buýt suýt chút nữa đã đưa vào anh ấy)

21.POSTPONE DOING SOMETHING: trì hoãn làm gì đó

- They have decided lớn postpone having a child for a while (Họ đã đưa ra quyết định trì hoãn vấn đề có con thêm một thời gian nữa).

22.PRACTISE DOING SOMETHING: thực tập, thực hành làm những gì đó

- You must practise speaking English as much as possible to lớn become more fluent (Bạn phải thực hành nói giờ Anh càng những càng giỏi để trở đề nghị lưu loát hơn)

23.EMEMBER DOING SOMETHING: nhớ vẫn làm gì đó (khi suy nghĩ về vượt khứ)

- do you remember locking the door? (anh có đừng quên đã khóa cửa ngõ rồi tốt chưa?)

24.RESENT DOING SOMETHING: ghét làm những gì đó

- He resented having lớn work such long hours (anh ấy ghét phải thao tác nhiều giờ liên tiếp như vậy).

25.RISK DOING SOMETHING: có nguy hại bị làm những gì đó

- If you invest in the stock market now, you will risk losing your money (Nếu bạn đầu tư chi tiêu vào thị trường chứng khoán lúc này, các bạn sẽ có nguy cơ mất tiền.

26.START DOING SOMETHING = BEGIN DOING SOMETHING: bước đầu làm gì đó

- After his business started bringing in profits, his health started going downhill. (Sau khi vấn đề làm nạp năng lượng của ông ta ban đầu đem lại lợi tức đầu tư thì sức khỏe ông ấy bắt đầu xuống dốc)

27.SUGGEST DOING SOMETHING: đề nghị làm những gì đó

- For those who want to lớn improve their spoken English without spending money, I suggest finding a job in the back-packers"area. (Đối với những người nào muốn nâng cao kỹ năng nói mà không cần phải tốn tiền, tôi ý kiến đề xuất tìm việc làm ở khu Tây bố lô)

28.TO BE USED to lớn DOING SOMETHING: quen với việc làm những gì đó

- She is still not used to getting up early. (Cô ấy ẫn không quen với bài toán dậy sớm).

29.TRY DOING SOMETHING: thử làm cái gi đó

- If you want to lớn know how the poor feel, try living on one dollar a day. (nếu bạn có nhu cầu biết người nghèo cảm hứng thế nào, thử sống bởi 1 đô mỗi ngày đi)

30.SPEND TIME DOING SOMETHING: bỏ (thời gian) làm những gì đó

-He spends 4 hours playing computer games every day. (Mỗi ngày, nó ném ra 4 tiếng đồng hồ thời trang để chơi game vi tính)