TRA TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT ONLINE

*

Bạn đang xem: Tra từ điển kỹ thuật online

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Vo Thuat Chung Tu Don - Top 16++ Phim Hay Nhất Của Chung Tử Đơn

Từ điển Anh Việt chăm ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
*
translate
*
translate /træns"leit/
*
ngoại cồn từ dịch, phiên dịch to lớn translate an English book into Vietnamese dịch một cuốn sách tiếng Anh quý phái tiếng Việt gửi sang, trở thành to translate emotion into kích hoạt biến tình cảm thành hành vi to translate dream into reality biến hóa ước mơ thành hiện thực to translate opetry into music đưa thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ to translate Lenin"s teachings into reality thực hiện lời dạy của Lê-nin giải thích, coi là kindly translate xin ông vui lòng lý giải rõ cho ý ông mong mỏi nói vị not translate my hesitation as ill-will xin anh đừng coi sự ngần ngừ của tôi là thiếu mĩ ý thuyên gửi (một vị giám mục) sang địa phận không giống truyền lại, truyền đạt lại (bức điện) (toán học); (kỹ thuật) mang lại tịnh tiến chăm ngành kinh tế phiên dịch chăm ngành kỹ thuật biên dịch biến đổi chuyển đổi dịch dịch rời gán thông ngôn Lĩnh vực: toán & tin dịch, thông dịch phân chia Lĩnh vực: năng lượng điện lạnh tịnh tiến chuyên ngành nghệ thuật Lĩnh vực: năng lượng điện tử & viễn thông dịch, biên dịch
*