Tra từ điển kỹ thuật online

*

Bạn đang xem: Tra từ điển kỹ thuật online

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Vo Thuat Chung Tu Don - Top 16++ Phim Hay Nhất Của Chung Tử Đơn

Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
*
translate
*
translate /træns"leit/
*
ngoại động từ dịch, phiên dịch to translate an English book into Vietnamese dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt chuyển sang, biến thành to translate emotion into action biến tình cảm thành hành động to translate dream into reality biến ước mơ thành hiện thực to translate opetry into music chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ to translate Lenin"s teachings into reality thực hiện lời dạy của Lê-nin giải thích, coi là kindly translate xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói do not translate my hesitation as ill-will xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác truyền lại, truyền đạt lại (bức điện) (toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến Chuyên ngành kinh tế phiên dịch Chuyên ngành kỹ thuật biên dịch biến đổi chuyển đổi dịch dịch chuyển gán thông dịch Lĩnh vực: toán & tin dịch, thông dịch phân bổ Lĩnh vực: điện lạnh tịnh tiến Chuyên ngành kỹ thuật Lĩnh vực: điện tử & viễn thông dịch, biên dịch
*