Phóng To Thu Nhỏ Trong Cad

Trong ứng dụng AutoCAD, để tiến hành điều chỉnh tỉ lệ đối tượng bạn có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với các cách sử dụng khác nhau.

Bạn rất có thể gọi lệnh Scale bên trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để sử dụng lệnh bạn thao tác theo những bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng cần kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ