Giải bài tập hóa 12 trang 7

Bybelyvn.com Mar 3, 2022 giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 1, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập sgk trang 7, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 1 trang 7 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây belyvn.com gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín


Bài thực hành 6 Hóa 11 trang 214

Bài 2 trang 212 SGK Hóa 11

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 1 trang 7 đúng ngắn nhất


Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 1 trang 7 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây belyvn.com gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 1 trang 7

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 7 câu 1

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 trang 7

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO-.

c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n≥2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.

e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 7 câu 2

Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 7 câu 3

Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 7 câu 4

Khi thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 7 câu 5

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ khác nhau ở điểm nào?

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 7 câu 6

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 1 trang 7

# Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa 12

a) S vì có một số este được điều chế bằng phương pháp điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

Xem thêm: Pin De Ling En Tổng Tài Yêu Sai Người, Yêu Sai Người

b) S vì phân tử este không có nhóm COO- (chỉ có RCOO-)

c) Đ

d) Đ

e) S vì axit có thể là axit vô cơ. Câu đúng phải là: “Sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol là este.”

# Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa 12

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

*

# Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa 12

Đáp án C.

Y có CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5

# Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa 12

– Đáp án A.

– Vì Z có tỉ khối hơi so với H2 nên suy ra Z có thể ở dạng hơi. Do đó, Z là rượu.

CTPT của este X có dạng CnH2nO2 nên X là este no đơn chức mạch hở. Do đó, Z là rượu no đơn chức. Gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O

Ta có:

*

MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5

# Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa 12

– Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.

*

– Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều, este phản ứng hết.Phản ứng này còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

*

# Giải bài 6 trang 7 SGK Hóa 12

*

b) Ta có:

*

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối RCOONa

MR1OH = 3,2 : 0,1 = 32 ⇒ R1 = 15: -CH3

⇒ Y là: CH3OH

Do đó este X là: CH3COOCH3 và muối Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8.2(g)

Công thức cấu tạo của X:

*