Cách phá mật khẩu máy tính win xp

Bạn đã lúc nào bị quên password singin vào Windows và cảm thấy bị bất lực chưa?