Xóa File Update Windows 10

Vâng, phiên bản Windows 10 Version 1809 của Microsoft đã xây đắp được một thời hạn rồi. Tuy nhiên, bây giờ mình new thực hiện nâng cấp nó lên, cụ thể là mình upgrade từ Version 1709 lên Windows 10 Version 1809.

Có hết sức nhiều cách để nâng cung cấp Windows 10 lên phiên bản mới nhất, mà lại lần này mình đã thực hiện bản cập nhật trải qua OTA (tính năng Update bao gồm sẵn trên Windows). Cùng như chúng ta biết đó, với bí quyết Upgrade này thì bên trên ổ cứng của bạn sẽ tạo ra một file tất cả trên là Windows.old, cất hệ quản lý và điều hành cũ để bạn có thể phục hồi lại hệ quản lý điều hành nếu chẳng may quá trình tăng cấp thất bại.


Và file này có dung tích khá là lớn, như mình thì dung tích của file backup này là > 30GB. Giả dụ ổ chứa hệ điều hành của công ty còn ít không khí trống thì rất có thể sau khi upgrade sẽ báo đỏ luôn luôn