Vòng Chu Kỳ Tránh Thai

Việc nắm vững chu kỳ tởm nguyệt an toàn sẽ giúp chị em xác định đúng chuẩn vòng kinh và ngày rụng trứng. Tự đó, tính được ngày thụ thai và tránh thai an toàn.

Đề cập đến chủ đề này,