Truyện quân sư vương phi

Quân Sư vương phi

王妃军师

*

Bản edit này chỉ vì giao hàng cá nhân, trọn vẹn không mang tính chất chất thương mại. Editor là ta – một kẻ giờ đồng hồ Trung chỉ biết xấp xỉ chục từ nên việc giữ không được nguyên phiên bản truyện là điều không kiêng được. Nếu tất cả gì khác biệt với bạn dạng tiếng trung mong các vị rộng lượng bỏ qua mất cho.

Mong các vị bằng hữu không đem phiên bản edit này đi nơi khác, các vị rất có thể dẫn đường liên kết đến địa điểm này.

Mục lục

¤ Văn án ¤

Quyển 1: mặt trận Thiên

 Đệ duy nhất chương  Đệ nhị chương  Đệ tam chương  Đệ tứ chương Đệ ngũ chương Đệ lục chương Đệ thất chươngĐệ chén chương Đệ cửu chương Đệ thập chương  Đệ thập nhất chương  Đệ thập nhị chương  Đệ thập tam chương  Đệ thập tứ chương  Đệ thập ngũ chương  Đệ thập lục chương  Đệ thập thất chương  Đệ thập chén bát chương  Đệ thập cửu chươngĐệ nhị thập chương Đệ nhị thập tuyệt nhất chương  Đệ nhị thập nhị chương  Đệ nhị thập tam chương Đệ nhị thập tứ chương Đệ nhị thập ngũ chương: Thượng  Hạ Đệ nhị thập lục chương  Đệ nhị thập thất chương  Đệ nhị thập chén chương Đệ nhị thập cửu chương Đệ tam thập chương  Đệ tam thập tốt nhất chương  Đệ tam thập nhị chương  Đệ tam thập tam chương  Đệ tam thập tứ chương : Thượng Hạ Đệ tam thập ngũ chương  Đệ tam thập lục chương Đệ tam thập thất chương Đệ tam thập bát chương Đệ tam thập cửu chươngĐệ tứ thập chươngĐệ tứ thập duy nhất chương Đệ tứ thập nhị chươngĐệ tứ thập tam chươngĐệ tứ thập tứ chương  Đệ tứ thập ngũ chươngĐệ tứ thập lục chương: Thượng HạĐệ tứ thập thất chương Đệ tứ thập bát chươngĐệ tứ thập cửu chươngĐệ ngũ thập chương Đệ ngũ thập tốt nhất chươngĐệ ngũ thập nhị chương

Hoàn quyển 1

* * *

 Quyển 2: tởm Đô Thiên †

Đệ ngũ thập tam chương

Đệ ngũ thập tứ chương Đệ ngũ thập ngũ chươngĐệ ngũ thập lục chươngĐệ ngũ thập thất chương Đệ ngũ thập bát chương

đệ ngũ thập cửu chương

đệ lục thập chương đệ lục thập độc nhất chương

đệ lục thập nhị chương

đệ lục thập tam chương đệ lục thập tứ chương

đệ lục thập ngũ chương

đệ lục thập lục chương đệ lục thập thất chương

đệ lục thập chén chương

đệ lục thập cửu chương đệ thất thập chương

đệ thất thập độc nhất vô nhị chương

đệ thất thập nhị chương đệ thất thập tam chương

đệ thất thập tứ chương

Hoàn quyển 2

* * *

 Quyển 3: Giang hồ nước Thiên

đệ thất thập ngũ chương

đệ thất thập lục chương đệ thất thập thất chương

đệ thất thập chén bát chương

đệ thất thập cửu chương đệ chén bát thập chương

đệ chén bát thập tuyệt nhất chương

đệ chén bát thập nhị chương đệ chén thập tam chương  Thượng Hạ

đệ chén thập tứ chương Thượng Hạ

đệ bát thập ngũ chương đệ chén bát thập lục chương

đệ bát thập thất chương

đệ chén bát thập chén bát chương đệ chén thập cửu chương

đệ cửu thập chương

Hoàn quyển 3

* * *

•°o.O Hoàn thiết yếu Văn O.o°•

Phiên Ngoại

Kinh Diễm Giang phái nam Du < 一 >

Đệ duy nhất chương: Bức hôn 1

Đệ nhị chương: Bức hôn 2

Đệ tam chương: Bức hôn 3

Đệ tứ chương: Bức hôn 4

Đệ ngũ chương: Bức hôn 5

Đệ lục chương: Bức hôn 6

Đệ thất chương: Bức hôn 7

Đệ chén chương: Bức hôn 8

Đệ cửu chương: Bức hôn 9

* * *

•°o.O hoàn Phiên Ngoại khiếp Diễm Giang phái mạnh Du < 一 > O.o°•

Kinh Diễm Giang nam giới Du < 二 >

Đệ nhất chương: Hái hoa đạo 1

Đệ nhị chương: Hái hoa đạo 2

Đệ tam chương: Hái hoa đạo 3

Đệ tứ chương: Hái hoa đạo 4

Đệ ngũ chương: Hái hoa đạo 5

Đệ lục chương: Hái hoa đạo 6

Đệ thất chương: Hái hoa đạo 7

Đệ chén bát chương: Hái hoa đạo 8

Đệ cửu chương: Hái hoa đạo 9

Đệ thập chương: Hái hoa đạo 10

Đệ thập duy nhất chương: Hái hoa đạo 11

Đệ thập nhị chương: Hái hoa đạo 12

Đệ thập tam chương: Hái hoa đạo 13

Đệ thập tứ chương: Hái hoa đạo 14

 Đệ thập ngũ chương: Hái hoa đạo 15

Đệ thập lục chương: Hái hoa đạo 16

Đệ thập thất chương: Hái hoa đạo 17

Đệ thập chén chương: Hái hoa đạo 18

* * *

•°o.O hoàn Phiên Ngoại kinh Diễm Giang nam giới Du < 二> O.o°•

*Thở phào*

Haiz~ sau cùng một chặng đường dài đã kết thúc, “Quân Sư vương Phi” đã đi đến hồi kết. Không phụ lòng ý muốn mỏi của phần đa người, Cẩn ca cùng Quân tỷ đã tất cả một kết cục rất ư là HAPPY ENDING!! *Tung bông* *Tung bông*

Tuy rằng đây không hẳn là bộ hoàn đâu tiên, cơ mà lại là cỗ ta edit đầu tiên, thật sự còn rất non nớt, ý muốn mọi người bỏ qua cho.