TÓM TẮT 3 LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN MÔNG NGUYÊN

-Năm 1257: quân Mông Cổ đưa ra quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nam giới Tống, nhằm chiếm toàn bộ Trung Quốc .

Bạn đang xem: Tóm tắt 3 lần kháng chiến chống quân mông nguyên

Cử Ngột Lương phù hợp Thai, chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt . Triển khai kế hoạch “gọng kìm” hủy hoại Nam

Tống.

2. Bên Trần sẵn sàng và triển khai kháng chiến chông quân Mông Cổ:

a) sẵn sàng kháng chiến:

- bên Trần ban lệnh cho toàn nước sắm sửa vũ khí

- Dân binh rèn luyện võ nghệ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu

b) Diễn biến:

- Tháng1/1258: Ngột Lương phù hợp Thai chỉ huy 3 vạn quân, tiến vào thôn tính Đại Việt

- Quân giặc theo đường sông Thao tiến vào Bạch Hạc, rồi tiến xuống Bình Lệ Nguyên thì bị quân ta chặn đánh sinh sống đây

- Vua Trần mang đến lui quân nhằm bảo toàn lực lượng

- thực hiện chủ trương “vườn không bên trống”

- tạm rút lui khỏi ghê thành Thăng Long, xuống Thiên Mạc

- Khi cơ hội đã đến, quân đội nhà Trần ra quyết định mở cuộc làm phản công phệ ở Đông cỗ Đầu

c) Kết quả:

- Quân Mông Cổ lose trận, rời khỏi Thăng Long

- kết thúc cuộc kháng thắng lợi lợi

d) vì sao thắng lợi:

- dựa vào có các cách thông minh, sáng tạo

- Sự chỉ huy tài tình, lanh lợi của vua trần và ý thức đoàn kết của nhân dân ta

e) Ý nghĩa:

- làm cho thất bại âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ

II - Cuộc đao binh lần đồ vật hai kháng quân xâm chiếm Nguyên (1285)

1. Âm mưu thôn tính Cham-Pa và Đại Việt của nhà Nguyên:

- Năm 1279: Quân Mông Cổ xâm lược trung hoa lập lên bên Nguyên, mở cuộc tấn công Cham-Pa và Đại Việt

- Năm 1283: 10 vạn quân nguyên nhân Toa Đô chỉ huy tấn công Cham-Pa tuy nhiên bị thất bại

2. đơn vị Trần sẵn sàng kháng chiến:

*Diễn biến:

- Mở họp báo hội nghị Bình Than: bàn kế đánh giặc

- trần Quốc Tuấn được cử làm lãnh đạo cuộc kháng chiến

- Mở họp báo hội nghị Diên Hồng

- Quân đội: Ngày đêm luyện tập và tập trận nghỉ ngơi Đông cỗ Đầu, nhân dân liên kết 1 lòng, chuẩn bị chiến đấu

3. Diễn biến và hiệu quả cuộc phòng chiến:

*Diễn biến:

- mon 1/1285: 50 vạn quân nguyên do Thoát Hoan lãnh đạo xâm lược nước ta.

Xem thêm: Phim Truyện: Hợp Đồng Hôn Nhân, Hợp Đồng Hôn Nhân

Sau 1 số trận chiến đấu ngăn giặc sinh hoạt biên giới, trần Quốc Tuấn quyết định lui quân về Vạn Kiếp.

- quần chúng. # Thăng Long tiến hành kế sách vườn cửa không công ty trống

- mon 5/1285: Ta phản công dành thắng lợi ở Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương. Tiến vào giải tỏa Thăng Long

*Kết quả:

- Ta đang đánh chảy 50 vạn quân dành thắng lợi vẻ vang

III - Cuộc binh cách lần thứ tía chống quân xâm lăng Nguyên (1287 - 1288)

1. Bên Nguyên xâm lược Đại Việt:

*Nguyên nhân:

- Do gấp đôi thất bại

- Đình chỉ xâm lấn Nhật Bản

- kêu gọi 30 vạn quân, hàng trăm phi thuyền và 1 đoàn thuyền lương

*Diễn biến:

- cuối tháng 12/1287: Quân Nguyên ồ ạt tấn công vào nước ta

- Quân bộ do bay Hoan lãnh đạo theo con đường tiến theo đường tỉnh lạng sơn vào nước ta

- Quân thuỷ vì Ô Mã Nhi chỉ huy theo đường biển vào sông Bạch Đằng, ta rút khỏi Vạn Kiếp chặn giặc kéo vào Thăng Long. Ô Mã Nhi kéo mang lại Vạn Kiếp

2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ:

- trần Khánh Dư cho quân mai phục làm việc Vân Đồn đợi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

- mang lại quân đánh ra từ khá nhiều phía

*Kết quả:

- nhiều phần thuyền lương bị đắm, số sót lại bị ta chiếm

*Ý nghĩa:

- Khích lệ niềm tin chiến đấu của quân, dân ta

3. Thành công Bạch Đằng:

- thời điểm cuối tháng 1/1288: thoát Hoan tiến vào Thăng Long, nhân dân Thăng Long thực hiện kế hoạch “vườn không bên trống” tạo nên quân giặc rơi vào cảnh tình cố gắng nguy khốn, hay vọng, đề nghị rút quân về nước

-Vua Trần đưa ra quyết định mở cuộc phản bội công bự trên sông Bạch Đằng

*Diễn biến:

- tháng 4/1288: Đoàn thuyền Ô Mã Nhi rút về nước theo sông Bạch Đằng, ta nhử chúng vào trận địa mai phục khi nước dâng cao