Tính số ngày từ ngày đến ngày online

Ngày tháng có thể khó giải pháp xử lý trong Excel. Điều đó tất cả nghĩa là, vì bạn cần theo dõi thời điểm một số việc độc nhất vô nhị định xảy ra trong HMIS, nên sẽ khá hữu ích khi tìm hiểu cách xử lý một vài hàm ngày tháng trong Excel trong quá trình theo dõi hồ hết thứ.

Bạn đang xem: Tính số ngày từ ngày đến ngày online

Tuy nhiên, đối với bài đăng này, chúng ta sẽ học cách đối chiếu một ngày với ngày hôm nay.

Giả sử chúng ta có 10 quý khách hàng đang chuyển động và bạn đang tự hỏi mọi cá nhân trong số họ sẽ ở vào danh sách của công ty được bao lâu.

Xem thêm:

*

Và bạn tò mò và hiếu kỳ xem mỗi quý khách đã chuyển động bao nhiêu ngày, tuần hoặc mon trong danh sách của khách hàng (giả sử những ngày trên là chính xác).

Những gì bạn cần làm là trừ ngày từ bây giờ khỏi ngày bước đầu dự án. Excel được tích đúng theo sẵn hàm TODAY, giúp cho bạn không bắt buộc nhập ngày làm việc định dạng đúng đắn và liên tục update khi ngày cố kỉnh đổi.

Vì vậy, phương pháp là:= TODAY () - B2.

*

Thật không may, điều đó chỉ cung cấp cho bạn số ngày từ bây giờ đến ngày ban đầu dự án.

*

Để tránh bắt buộc làm một trong những phép tính nhẩm, bạn có thể lấy bí quyết đó và phân chia nó mang lại 30 cho các tháng ngay sát đúng. Phương pháp để chia nhỏ dại điều này thành mỗi tháng sẽ là:= (HÔM nay () - B2) / 30)