Sẳn Sàng Hay Sẵn Sàng

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Sẳn sàng hay sẵn sàng

*
*
*

sẵn sàng
*

- t. Ở trạng thái rất có thể sử dụng hoặc hành động được ngay bởi vì đã được sẵn sàng đầy đủ. Xe cộ đang sẵn sàng. Sẵn sàng ứng phó với đa số tình hình. Bốn thế sẵn sàng.


nt. Rất có thể hành động ngay vì đã chuẩn bị. Chuẩn bị ứng phó với tất cả tình hình. Tư thế sẵn sàng.

Xem thêm: Tin Tức Tức Online 24H Về Xuân Mai Con Cò Bé Bé Bé, Game Cờ Tướng

*

*

*

sẵn sàng

sẵn sàng adj ready, prepared willing toonlinesẵn sàng hoạt động: onlinereadilyreadyDTE chuẩn bị sẵn sàng (RS-232-C): DTE Ready (RS-232-C) (DTR)bó chưa chuẩn bị để nhận: receive not ready packetbó chưa sẵn sàng chuẩn bị nhận: RNR packet (receive not ready packet)bó chuẩn bị nhận: r packet (receive ready packet)bó chuẩn bị nhận: receive ready packet (RR packet)bộ chỉ báo sẵn sàng: ready indicatorchưa chuẩn bị thu: Receive Not Ready (RNR)dấu kể sẵn sàng: ready promptđầu cuối tài liệu sẵn sàng: Data Terminal Ready (DTR)đầu cuối sẵn sàng: Terminal Ready (TR)đèn báo (máy) sẵn sàng chuẩn bị (hoạt động): ready indicatorđèn báo môđem sẵn sàng: modem ready light (MR)điều khiếu nại sẵn sàng: ready conditiondữ liệu gởi sẵn sàng: Data Send Ready (DSR)dữ liệu sẵn sàng: Data Ready (DR)hàng chờ sẵn sàng: ready queuekhung sẵn sàng chuẩn bị nhận: receive ready framekhung chuẩn bị sẵn sàng nhận: RR frame (receive ready frame)môđem sẵn sàng: Modem Ready (MR)sẵn sàng mang lại sắp chữ: ready for operationsẵn sàng đến tin báo tiếp theo: Ready for next Message (RFNM)sẵn sàng nhằm gửi: Ready lớn Send (RTS)sẵn sàng nhằm nhận: receive ready (RR)sẵn sàng gửi vào sử dụng: ready lớn be put into servicesẵn sàng gửi: Ready for sending (RFS)sẵn sàng hoạt động: readysẵn sàng phục vụ: ready to lớn be put into servicesẵn sàng thu: Receive Ready (RR)sẵn sàng thu: Ready khổng lồ Receive (RTR)tập dữ liệu sẵn sàng: data set ready (DSR)thiết bị kết cuối kênh tài liệu sẵn sàng: Data Circuit - terminating Equipment Ready (DCER)thời gian sẵn sàng: ready timetín hiệu sẵn sàng: ready signalReaDY (RDY)stand-bytautbáo nhận dự trữ đã sẵn sàngStandby-Ready-Acknowledgment (SRA)chưa sẵn sàng cho thiết bị cần sử dụng đượcunavailable for use by deviceschưa chuẩn bị sẵn sàng nhậnRNR (receive not ready)đèn báo môđem sẵn sàngMRL (modem Relay light)độ sẵn sàngavailabilitydung lượng sẵn sàngavailable capacityhệ số sẵn sàngavailability factorhệ số sẵn sàngavailability ratiokiểm rà soát độ chuẩn bị sẵn sàng tuyến kết nốiLink Availability Control (LAC)máy sẵn sàngup time