Samsung A9 Pro Xách Tay

Máy là phiên phiên bản Hàn, thế giới hàng likenew 99% sẽ qua sử dụng, xách tay từ thị phần Hàn Quốc.Hỗ trợ 1 lần upgrade mẫu vào 7 ngày đầuHỗ trợ mua trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ mua trả góp từ 18 tuổiHỗ trợ quẹt thẻ
*

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3650000,"display_regular_price":3650000,"image":"title":"a9 pro 2019","caption":"","url":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png","alt":"","src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-510x510.png","srcset":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-510x510.png 510w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-300x300.png 300w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-150x150.png 150w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-100x100.png 100w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5767,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.650.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5990,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_tinh-trang-may":"98","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3650000,"display_regular_price":3650000,"image":"title":"a9 pro 2019","caption":"","url":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png","alt":"","src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-510x510.png","srcset":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-510x510.png 510w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-300x300.png 300w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-150x150.png 150w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-100x100.png 100w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5767,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.650.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5768,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","attribute_pa_mau-sac":"xanh-dam","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3850000,"display_regular_price":3850000,"image":"title":"a9 pro 2019","caption":"","url":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png","alt":"","src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-510x510.png","srcset":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-510x510.png 510w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-300x300.png 300w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-150x150.png 150w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-100x100.png 100w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5767,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.850.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5991,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3850000,"display_regular_price":3850000,"image":"title":"a9 pro 2019","caption":"","url":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png","alt":"","src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-510x510.png","srcset":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-510x510.png 510w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-300x300.png 300w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-150x150.png 150w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-100x100.png 100w, https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://belyvn.com/wp-content/uploads/2021/03/a9-pro-2019-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5767,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.850.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5992,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Tình trạng máy