Reset win 10 bị treo

Máy tính sử dụng Windows 10 treo biệu tượng công ty khi khởi đụng là trường hợp nhiều bạn dùng gặp gỡ phải trong quy trình sử dụng laptop PC & máy vi tính trong một khoảng tầm thời gian. Thông thường, lỗi này sẽ được giải quyết khi các bạn khởi động lại máy tính Windows 10, tuy nhiên, nếu nguyên nhân là bởi phần cứng hoặc hệ thống phần mềm, sự việc sẽ tinh vi hơn một chút.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bước 5. Cuối cùng, hãy khởi động lại máy tính và kiểm soát xem lỗi Win 10 bị treo hình ảnh sản phẩm khởi đụng còn không nhé.