Quê Em Mùa Nước Lũ Lyric

không hề con sông nước dâng ập lệ bãi bồi. Anh về quê em khắp nơi như thể biển khơi. Chợp chờn mái tranh ngoi lên thân ngọn triều dâng, những bọn gà con bơ vơ đứng quan sát trời xanh. Bao ngày trôi qua bạn thân cao dần dần thêm nữa rồi, không hề nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi. Bà bầu ngồi dưới mưa tay ấp ủ trẻ giá căm, làng xóm chìm trong bát ngát những nỗi nhức này. Ôi! Nước người quen biết dâng cao, nước bè cánh dâng cao, dưng theo bao nỗi sầu đau. Ôi! Nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê, thương hải tang điền khắp một miền quê. Bên bờ đê cao mái tranh tạm bít kiếp người. Ơi đồng bằng ơi! Biết bao thân phận nổi trôi. Còn một trái tim ai ơi lưu giữ lại miền Tây, nhiễu điều nhưng mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường.

Bạn đang xem: Quê em mùa nước lũ lyric


Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Tạo Tài Khoản Facebook Mới Đơn Giản Trong Nháy Mắt, Hướng Dẫn Đăng Ký Tạo Tài Khoản Facebook Mới Nhất


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.