PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU

Phiếu báo biến hóa hộ khẩu nhân khẩu là loại sách vở và giấy tờ không thể thiếu khi buộc phải làm giấy tờ thủ tục chuyển hộ khẩu, bóc tách hộ khẩu hoặc có ngẫu nhiên sự đổi khác nào khác tương quan đến sổ hộ khẩu. Và được pháp luật quy định biểu mẫu ví dụ để fan dân dễ áp dụng và bớt trở ngại trong công tác hành chính.


Khi nào bắt buộc dùng phiếu báo biến đổi hộ khẩu nhân khẩu?

Sổ hộ khẩu là căn cứ đặc biệt quan trọng để cơ sở nhà nước hoàn toàn có thể theo dõi và cai quản nơi trú ngụ của công dân. Chính vì vậy, khi có sự biến hóa về hộ khẩu nhân khẩu, công dân nên thực hiện thông tin lên cơ quan gồm thẩm quyền.

Tại Thông tứ 36/2014/TT-BCA của bộ công an có quy định những trường phù hợp cần sử dụng biểu mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu bao gồm:

Đăng ký kết thường trú,đăng ký kết tạm trú;Điều chỉnh những chuyển đổi trong sổ hộ khẩu, sổ trợ thì trú;Thay thay đổi nơi đk thường trú, lâm thời trú;Xóa đăng ký thường trú, xóa đk tạm trú;Tách sổ hộ khẩu;Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ nhất thời trú;Cấp giấy đưa hộ khẩu;Xác nhận trước đó đã đk thường trú;Gia hạn tạm trú.

Mẫu phiếu báo chuyển đổi hộ khẩu nhân khẩu – HK02


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*