On time và in time là gì? cách dùng và phân biệt

Phân biệt sự khác nhau giữa ON TIME với IN TIME

ON TIME với IN TIME những là cụm từ chỉ sự đúng giờ trong giờ Anh.Tuy nhiên, cách áp dụng và ý nghĩa biểu đạt của chúng lại không giống nhau.Nếu bạn có cuộc hẹn vào mức 7h30 với đến vào tầm 7h30 do đó ON TIME hay IN TIME nhi? Trong bài xích blog này, English Mr Ban đã cùng các bạn phân biệt sự khác biệt trong cách dùng của ON TIME với IN TIME

1.ON TIME = Punctual, not late, at the scheduled time, at the correct time, neither early nor late (đúng giờ, không lờ đờ trễ, theo kế hoạch trình).

Bạn đang xem: On time và in time là gì? cách dùng và phân biệt

Ta sử dụng ON TIME để diễn đạt một hành động hay vụ việc nào đó xảy ra đúng thời hạn theo một kế hoạch, kế hoạch trình đã được định sẵn ( cuộc họp, giờ trang bị bay, tàu xe……)

Vì đã gồm lịch trình phải ON TIME thường đi với các động tự chỉ sự kết thúc, trả thành: finish, complete, be/ get there, be ready, etc.

Xem thêm:

Ví dụ :

The 11.45 train left on time (Chuyến tàu rời công ty ga dịp 11h45, đúng thời hạn đã định)“I’ll meet you at 7.30″ . “OK, but please be on time.” (“Tôi sẽ gặp mặt cậu cơ hội 7h30”. “Ok, tuy vậy hãy đúng giờ nhé”She arrived at the office on time ( Cô ấy cho văn phòng đúng giờ – theo giờ lý lẽ của Cty)The match didn’t start on time ( cuộc đấu không ra mắt đúng giờ đang định)Susan always arrives late lớn work. She is never on time ( Susan luôn đi làm muộn.Cô ấy chẳng khi nào đúng tiếng cả)

Để nhấn mạnh sự đúng giờ, ta có thể đặt : Right/Dead/Bang + ON TIME = “at exactly the right time”

Ví dụ :

Here he comes. Dead on time! (Đây anh ấy sẽ đến. Rất đúng giờ.)My parents don’t allow me khổng lồ be outside after 10pm so I always get home bang on time every night.(Bố mẹ tôi cấm đoán tôi ở ko kể sau 10 giờ đồng hồ tối yêu cầu tôi luôn luôn về nhà rất đúng giờ mỗi tối.)I was lucky. The flight to Chicago arrived right on time, so I got my connection ( Tôi thật may mắn. Chuyến cất cánh đi Chicago mang lại thật đúng giờ chính vì như vậy tôi rất có thể nối chuyến)

*

2.IN TIME (for something/ to do something) = vừa kịp thời gian (có thời gian để làm việc gì đó) trước lúc quá muộn ( before the scheduled time or before something happens)

Khác cùng với ON TIME, IN TIME được sử dụng để nói tới một hành vi diễn ra vừa kịp lúc – có nghĩa là hành động này xảy ra kịp rất lâu rồi khi thừa muộn hay vấn đề khác đã xảy ra.Thường được theo sau bởi vì For + Noun Phrase hoặc to Verb Phrase

Ví dụ :

He made it to lớn the railway station in time for the train to domain authority Nang ( Anh ấy rất có thể đến ga kịp lúc nhằm bắt tàu đi Đà Nẵng)The host arrived in time before the event started (Người dẫn chương trình mang đến ngay trước lúc sự kiện bắt đầu.)I finished my work in time khổng lồ watch the show ( Tôi đã hoàn thành các bước của mình vừa kịp lúc giúp xem buổi biểu diễn)She did not arrive at the examination center in time to lớn take the kiểm tra ( Cô ấy ko cho trung trung khu kịp giờ để làm bài thi)

Ta cũng có thể dùng JUST IN TIME = ALMOST TOO LATE : suýt thì quá muộn – diễn đạt sự việc xẩy ra vào thời điểm sau cuối (just before the last moment) trước khi việc gì đấy xẩy ra

Ví dụ :

I arrived trang chủ just in time to avoid the heavy rain ( Tôi về cho nhà vừa kịp lúc để tránh trận mưa to)We got to the station just in time khổng lồ catch the train (Chúng tôi cho tới ga vừa căn vặn kịp chuyến tàu)A child ran across the road in front of the car, but I managed khổng lồ stop just in time.(Một đứa nhỏ xíu chạy qua con đường ngay trước đầu xe, nhưng mà tôi đã kịp hãm xe lại vừa đúng lúc)Yesterday morning I woke up late, but I still arrived almost too late to lớn catch the bus.(Sáng ngày qua tôi dậy muộn, mà lại tôi vẫn mang đến kịp xe cộ buýt.)

Bài tập thực hành thực tế với ON TIME và IN TIME

Bài 1: Điền ON TIME hoặc IN TIME vào nơi trống:

Although it rained heavily, the football match still began_______.The thử nghiệm will start in 5 minutes. I hope he can arrive here_______ .They came too late! If they arrived at 8am, they would be_______ for the meeting.Our teacher required us to lớn go lớn class_______ .A little child suddenly ran across the road,but I managed to lớn stop him______.

Bai 2. Chon IN hoặc ON cho từng câu sau

A child ran across the road in front of the car, but I managed khổng lồ stop just (IN/ ON) time.Only teamwork will enable us khổng lồ get the job done (IN/ ON) time.A word(IN/ ON) time is worth two afterwards.They’re doing/working overtime to lớn get the job finished (IN/ ON) time.I got home just (IN/ ON) time – it’s starting to lớn rain.Can you give me a cast-iron guarantee that the work will be completed (IN/ ON) time?The car gets me there nicely (IN/ ON) time for work.Ally was confident that we would be ready (IN/ ON) time, but I had my doubts .How I wish I could go back (IN/ ON) time & meet myself as a kid.If you get back (IN/ ON) time, you can come with us.It is a tossup whether we shall get there (IN/ ON) time.We sweated blood khổng lồ get the work finished (IN/ ON) time.The work was finished (IN/ ON) time và within budget .With a bit of luck, we’ll finish (IN/ ON) time.I am confident that everything will come out right (IN/ ON) time.Tenants are obligated to pay their rent (IN/ ON) time.The mother pulled the child away from the fire dead (IN/ ON) time.With a lot of training, we might be able khổng lồ lick the team into shape (IN/ ON) time for next year’s games.Our train pulled into Beijing Station (IN/ ON) time.He had lớn bring forward an 11 o’clock meeting so that he could get to the funeral (IN/ ON) time.