Những bài hát tiếng anh hay nhất 2018 mpcách xuống dòng trong excel 2010

Excel cho belyvn.com 365 Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

belyvn.com Excel có thể ngắt dòng văn bản để chúng xuất hiện bên trên nhiều dòng vào một ô. Bạn có thể định dạng ô đó để văn bản ngắt dòng tự động hoặc nhập một ngắt dòng theo cách thủ công.

Bạn đang xem: Những bài hát tiếng anh hay nhất 2018 mpcách xuống dòng trong excel 2010

Ngắt dòng tự động

Trong một trang tính, hãy chọn các ô mà bạn muốn định dạng.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Căn chỉnh, hãy bấm Ngắt dòng. (Trên Excel giành riêng cho máy tính nhằm bàn, bạn có thể chọn ô, rồi nhấn Alt + H + W.)

*


Lưu ý: 

Dữ liệu trong ô bị ngắt khớp với chiều rộng cột, vì thế khi bạn nỗ lực đổi chiều rộng cột, tự động ngắt dữ liệu sẽ được điều chỉnh.

Nếu toàn bộ văn bản được ngắt không thể nhìn thấy được, kia có thể là vày hàng đó được thiết lập theo chiều cao cụ thể hoặc bởi văn bản nằm vào phạm vi của các ô đã được phối.


Điều chỉnh độ cao của hàng nhằm có thể nhìn thấy tất cả các văn bản bị ngắt

Hãy chọn ô hay phạm vi mà bạn muốn điều chỉnh chiều cao hàng.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Xem thêm: Lưng Cong Vòng Nguyệt Chí Quyết Đào Đâm, Lưng Cong Vòng Nguyệt, Quyết Chí Đào Đâm

Bên dưới Kích cỡ Ô, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

Để tự động điều chỉnh chiều cao hàng, hãy bấm Tự động Khớp Chiều cao Hàng.

Để xác định chiều cao hàng, hãy bấm Chiều cao Hàng, rồi nhập chiều cao hàng mà bạn muốn vào hộp Chiều cao Hàng.


Mẹo: Bạn cũng có thể kéo viền phía dưới cùng của hàng theo chiều cao để hiện tất cả văn bản được ngắt.


Nhập ngắt dòng

Bạn có thể bắt đầu dòng văn bản mới ở bất kỳ điểm cụ thể nào vào một ô:

Bấm đúp vào ô mà bạn có nhu cầu nhập dấu ngắt dòng.


Trong ô, hãy nhấn vào vị trí mà bạn muốn ngắt dòng, rồi dìm Alt + Enter.

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)