Ở trong nhà nghe kinh này điều được quán thế âm bồ tát phù hộ gia đạo bình an

B��i h��t tởm quan the am bo tat pham pho mon vì ca s�� Thich Tri Thoat thu���c th��� lo���i The Loai Khac.

Bạn đang xem: Ở trong nhà nghe kinh này điều được quán thế âm bồ tát phù hộ gia đạo bình an

T��m loi bai hat kinh quan the am bo tat pham pho mon - Thich Tri Thoat ngay tr��n belyvn.com. Nghe b��i h��t kinh Quán thay Âm người tình Tát Phẩm Phổ Môn ch���t l�����ng cao 320 kbps lossless mi���n ph��.
Ca kh��c Kinh Quán cụ Âm bồ Tát Phẩm Phổ Môn vì chưng ca s�� Thích Trí Thoát th��� hi���n, thu���c th��� lo���i Thể nhiều loại Khác. C��c b���n c�� th��� nghe, download (t���i nh���c) b��i h��t gớm quan the am bo tat pham pho tháng mp3, playlist/album, MV/Video kinh quan the am bo tat pham pho mon mi���n ph�� t���i belyvn.com.
*
Sao ch��p

DIỆU PHÁP LIÊN HOA kinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM Nhĩ thời, rất nhiều Ý nhân tình tát tức tùng tọa khởi, thiên đãn hữu kiên, hiệp chưởng hướng Phật nhi tác thị ngôn: chũm Tôn! Quán cụ âm tình nhân tát dĩ hà nhơn duyên danh Quán vắt âm?Phật cáo vô tận Ý bồ tát: Thiện phái nam tử! Nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức chúng sanh thọ chư khổ não, văn thị Quán rứa âm người yêu tát, tức thời tiệm kỳ âm thanh, giai đắc giải thoát,Nhược hữu trì thị Quán cố âm bồ tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu; bởi thị người thương tát oai thần đưa ra lực cố.Nhược vi đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu, tức đắc thiển xứ.Nhược hữu bá thiên vạn ức bọn chúng sanh, vị cầu kim, ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu đẳng bảo nhập ư đại hải, giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phương phiêu đọa La tiếp giáp quỷ quốc, kỳ trung nhược hữu nãi chí nhứt nhơn xưng Quán thay âm người thương tát danh giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc giải bay La sát bỏ ra nạn. Dĩ thị nhơn duyên danh Quán rứa âm.Nhược phục hữu nhơn lâm đương bị hại, xưng Quán cầm cố âm tình nhân tát danh giả, bỉ sở chấp đao trượng, trung bình đoạn đoạn hoại, nhi đắc giải thoát.Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung Dạ xoa, La gần kề dục lai não nhân, văn kỳ xưng Quán cố kỉnh âm bồ tát danh giả, thị chư hung thần quỷ ác thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại?Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng Quán chũm âm người yêu tát danh giả, giai tất đoạn hoại, tức đắc giải thoát.Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung oán thù tặc, hữu nhứt thương chủ, tương chư yêu đương nhơn, kia trì trọng bảo gớm quá hiểm lộ, kỳ trung nhứt nhơn tác thị xướng ngôn: Chư thiện phái mạnh tử, đồ gia dụng đắc lớn bố. Nhữ đẳng ưng đương nhứt trung khu xưng Quán cố gắng âm người thương tát danh hiệu thị người yêu tát năng dĩ vô úy thí ư chúng sanh. Nhữ đẳng nhược xưng danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải thoát. Bọn chúng thương nhơn văn, nạm phát thanh ngôn Nam tế bào Quán cố gắng âm ý trung nhân tát! Xưng kỳ danh cố, tức đắc giải thoát.Vô tận ý! Quán gắng âm bồ tát Ma ha tát oách thần đưa ra lực nguy nguy như thị.Nhược hữu bọn chúng sanh nhiều ư *** dục, thường niệm kính cẩn Quán nỗ lực âm người tình tát, tiện thể đắc ly dục. Nhược đa sân nhuế, hay niệm kính cẩn Quán cố gắng âm tình nhân tát, luôn tiện đắc ly sân. Nhược đa ngu si, hay niệm kính cẩn Quán núm âm ý trung nhân tát, nhân thể đắc ly si.Vô tận ý! Quán cầm cố âm người yêu tát hữu như thị đẳng đại oai phong thần lực đa sở nhiêu ích. Thị gắng chúng sanh thường xuyên ưng trung tâm niệm.Nhược hữu thiếu nữ nhơn thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán nắm âm người yêu tát, một thể sanh phước đức trí huệ bỏ ra nam; thiết dục ước nữ, tiện thể sanh đoan chánh hữu tướng đưa ra nữ, túc thực đức bổn, bọn chúng nhơn ái kỉnh.Vô tận ý! Quán vậy âm nhân tình tát hữu như thị lực. Nhược hữu chúng sanh kính cẩn lễ bái Quán cố gắng âm nhân tình tát, phước bất đường quyên. Thị nạm chúng sanh giai ưng lâu trì Quán cụ âm bồ tát danh hiệu.Vô tận ý! Nhược hữu thiếu nữ nhơn thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa người tình tát danh tự, phục tận hình cúng dường nhà hàng siêu thị y phục ngọa cố y dược. Ư nhữ ý vân hà? Thị thiện phái nam tử thiện cô gái nhơn công đức đa phủ?Vô tận ý ngôn: Thậm đa, cố kỉnh Tôn.Phật ngôn: Nhược phục hữu nhơn thọ trì Quán cầm âm bồ tát danh hiệu, nãi chí nhứt thời lễ bái cúng dường, thị nhị nhơn phước, chánh đẳng vô dị, ư bá thiên vạn ức kiếp bất khả thuộc tận.Vô tận ý! thọ trì Quán cụ âm người tình tát thương hiệu đắc như thị vô lượng vô hạn phước đức chi lợi.

Xem thêm:

Rất nhiều ý nhân tình tát bạch Phật ngôn:Thế Tôn! Quán cụ âm tình nhân tát vân hà du demo Ta bà thế giới? Vân hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp? phương tiện chi lực, kỳ sự vân hà?Phật cáo rất nhiều ý người yêu tát: Thiện nam giới tử! Nhược hữu quốc độ chúng sanh: Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán nuốm âm tình nhân tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Bích đưa ra Phật thân đắc độ giả, tức hiện tại Bích đưa ra Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Thanh văn thân đắc độ giả, tức hiện tại thanh văn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Phạm vương thân đắc độ giả, tức hiện tại phạm vương thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Đế ham mê thân đắc độ giả, tức hiện Đế ưa thích thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện nay Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ đại Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức tiến bộ Tự trên thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Thiên đại tướng quân thân đắc độ giả, tức hiện nay Thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện nay Tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp.Ưng dĩ tiểu vương thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Trưởng mang thân đắc độ giả, tức hiện nay Trưởng giả thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tể quan liêu thân đắc độ giả, tức hiện tại Tể quan lại thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Bà la môn thân đắc độ giả, tức hiện nay Bà la môn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân đắc độ giả, tức hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn thiếu nữ thân đắc độ giả, tức hiện thanh nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ đồng nam đồng thanh nữ thân đắc độ giả, tức hiện tại đồng nam đồng thanh nữ thân