Nếu Chúng Mình Có Phép Lạ

*

*

Đôi cánh ước mơ - Tuần 8

Tiếng Việt lớp 4: Tập đọc. Nếu bọn chúng mình bao gồm phép lạ

*

Câu 1 (trang 77 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Câu thơ làm sao được lặp lại nhiều lần vào bài? Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy thể hiện điều gì?

Lời giải

Câu thơ được lặp lại nhiều lần: Nếu bọn chúng mình tất cả phép lạ

Việc lặp lại nhiều lần câu thơ trên gồm tác dụng: nhấn mạnh những khát vọng cùng ước mơ của trẻ thơ muốn gồm được những điều kì diệu tuyệt vời vào cuộc sống

Câu 2 (trang 77 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì?

Lời giải

Đó là những điều ước:

- Khổ thơ 1: Cây giường lớn để ra nhiều quả

- Khổ thơ 2: Trở thành người lớn để có tác dụng việc

- Khổ thơ 3: Trái đất không có mùa đông

- Khổ thơ 4: Trái đất không còn chiến tranh

- Khổ thơ 5: Khát vọng và ước mơ tha thiết có được những điều ước trên

Câu 3 (trang 77 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Hãy giải yêu thích ý nghĩa của những giải pháp nói sau:

a) Ước "không còn mùa đông"

b) Ước "hóa trái bom thành trái ngon"

Lời giải

a) không hề mùa đông: nghĩa là ước muốn cuộc sống cơ hội nào cũng ấm áp không còn thiên tai dịc hại đe dọa.

Bạn đang xem: Nếu chúng mình có phép lạ

b) Hóa trái bom thành trái ngon: nghĩa là ước muốn cuộc sống không tồn tại chiến tranh.

Xem thêm: Maze Runner 2: The Scorch Trials, Giải Mã Mê Cung 2: Thử Nghiệm Đất Cháy

Mọi người được sống trong độc lập ấm no, hạnh phúc.

Câu 4 (trang 77 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Em thích ước mơ như thế nào trong bài bác thơ? vị sao?

Lời giải:

Trong bài thơ ước mơ nào cũng thật đẹp. Em mê say nhất ước mơ: Hóa trái bom thành trái ngon. Vì chưng nếu ước mơ này thành hiện thực thế giới của chúng ta luôn được sống trong tự do không gồm chiến tranh bom đạn. Từ đó con người gồm thể thực hiện được tất cả những ước mơ khác.