Mưa Rơi Cho Đời Thêm Nhớ Thương

Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương phân tử mưa ướt vai fan tha hương thơm Mưa rơi phố thưa vắng vẻ tiêu đìều thôn nghèo đìu hiu hiu màn tối tịch liêu Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ Đời ca hát cho tất cả những người mua vui tuy thế khi cánh nhung khép lặng lìm Ánh đèn yên tắt nhờ cất hộ ai nỗi niềm tín đồ đến bên mình khi vui trăm ngàn quyến luyến Nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn Đời ta là bến ai qua gạnh thăm song lần lưu giữ chăng tiếng ca cung bọn ngày xưa Đêm nay mặt thềm một láng ai nghỉ chân bước giang hồ phiêu linh Mưa tối vẫn rơi mãi không xong xuôi Có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu

Bạn đang xem: Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương


Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Quan Hệ Như Thế Nào Để Nhanh Có Thai, 10 Cách Thụ Thai Hiệu Quả

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.