Một Số Được Viết Bằng 2003 Chữ Số 7

Hãy nhập thắc mắc của bạn, belyvn.com đã tìm những thắc mắc có sẵn đến bạn. Giả dụ không vừa lòng với các câu vấn đáp có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một số được viết bằng 2003 chữ số 71 số được viết bằng 2003 chữ số 7. Hỏi phải thêm vào đó vào số đó tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được một số trong những chia hết mang lại 35
Ta có: Số tất cả 2003 chữ số 7 = 7 x ( 2003 chữ tiên phong hàng đầu )

Để số đó chia hết mang đến 35 tức chia hết đến 7 với 5 ( 2006 chữ số 1 ) nên là số phân chia hết mang lại 5

Vậy nên thêm vào số đó tối thiểu 4 x 7 = 28 solo vị

Số mới sẽ có được dạng 777...777805

Đáp số: 28 solo vị
A = 777…7 = 77…70 + 7Dễ dàng phân biệt A chia cho 35 dư 7. Thế nên phải thêm vào tối thiểu số đơn vị để được số chia hết mang đến 35 là:35 – 7 = 28

ĐS: 28

Cách làm cho của mk là vì thế nha! ^_^


số đã cho rằng 77777......777 ( tất cả 2003 số 7 )

số đó chia hết cho35

=> 777 + a chia hết mang đến 35

số bé dại nhấtlớn rộng 777 phân tách hết cho 35là 805

vậy cần cộng thêm vào số đó ít nhấtsố đơn vị chức năng để được 1 số ít chia hết đến 35 là

805 - 777 = 28 ( đơn vị )

Đ/S: 28 1-1 vị


Giải

Chia hết cho 35 thì phân chia hết mang lại 7 cùng 5 nhưng mà số có những chữ số 7 các chia hết cho 7 .

Để phân tách hết cho 5 thì c/s tận thuộc = 0 hoặc 5 .

Vậy đề nghị thêm vào số kia đã cho 1 số chiahết cho 7 có hàng đơn vị chức năng = 3 hoặc = 8 .

Xem thêm:

Số phân chia hết đến 7 có c/s tận cùng là 3 hoặc 8 là số : 7*4=28 .

Vậy nhằm số này chia hết cho 35 yêu cầu thêm 28 đ/vị .


Một số được viết bằng 2003 chữ số 7. Suy ra: Số đã cho phân tách hết cho 7Ta có: 7 x 5 = 35. Suy ra: ví như số cần tìm phân chia hết mang đến 5 thì sẽ chia hết mang đến 35Để chia hết mang lại 5 thì chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bởi 5Vì chữ số tận cùng của số đã chỉ ra rằng 7 nên buộc phải thêm vào số sẽ cho một vài chia hết mang lại 7 gồm hàng đơn vị chức năng bằng 3 hoặc bằng 8Số bé nhất phân chia hết mang lại 7 bao gồm chữ số tận cùng là 3 hoặc 8 là số: 7 x 4 = 28Vậy: bắt buộc thêm vào số đó 28 đơn vị để được số chia hết mang lại 35


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

Một số được viết bởi 2003 chữ số 7. Hỏi phải thêm vào đó vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số chia hết mang đến 35?

Đọc tiếp...


một số được viết bằng 2003 chữ số 7.hỏi phải cộng thêm vào đó tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được một số trong những chia hết mang lại 35?

Đọc tiếp...

Một số được viết bởi 2003 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một vài chia hết mang đến 35.

Đọc tiếp...
soát sổ Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗