Lỗi #N/A Hàm Vlookup

Excel cho belyvn.com 365 Excel cho belyvn.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel for iPad Excel for iPhone Excel cho máy tính bảng Android Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel cho điện thoại Android Excel for Windows Phone 10 Excel Mobile Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Lỗi #REF! hiển thị khi công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ. Điều này thường xuyên xảy ra nhất khi các ô được công thức tham chiếu bị xóa hoặc bị dán đè.

Bạn đang xem: Lỗi #n/a hàm vlookup

Ví dụ - lỗi #REF! xảy ra do việc xóa cột

Ví dụ sau đây sử dụng công thức =SUM(B2;C2;D2) ở cột E.

*

Nếu bạn xóa cột B, C hoặc D, việc xóa cột này sẽ dẫn đến #REF! lỗi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xóa cột C (Doanh số 2007) và công thức lúc này có nội dung =SUM(B2,#REF!,C2). Khi bạn sử dụng tham chiếu ô rõ ràng như thế này (nơi bạn tham chiếu từng ô riêng lẻ, được phân tách bằng dấu phẩy) và xóa hàng hoặc cột được tham chiếu, Excel sẽ không thể xử lý, do đó, sẽ trả về lỗi #REF! lỗi. Đây là lý do chính khiến không khuyến khích sử dụng tham chiếu ô rõ ràng trong hàm.

*

Giải pháp

Nếu bạn vô tình xóa các hàng hoặc cột, bạn có thể bấm ngay nút Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh (hoặc nhấn CTRL+Z) để khôi phục hàng hoặc cột đó.

Điều chỉnh công thức để công thức sử dụng tham chiếu dải ô thay vì ô riêng lẻ, chẳng hạn như =SUM(B2:D2). Bây giờ, bạn có thể xóa bất cứ cột nào trong dải ô tổng và Excel sẽ tự động điều chỉnh công thức. Bạn cũng có thể sử dụng công thức =SUM(B2:B5) để tính tổng các hàng.

Ví dụ - VLOOKUP với tham chiếu dải ô không chính xác

Trong ví dụ sau đây, =VLOOKUP(A8;A2:D5;5;FALSE) sẽ trả về lỗi #REF! vì công thức này đang tìm kiếm giá trị để trả về từ cột 5 nhưng dải ô tham chiếu lại là A:D, chỉ là 4 cột.

*

Giải pháp

Điều chỉnh cho dải ô lớn hơn hoặc giảm giá trị tra cứu cột để khớp với dải ô tham chiếu. =VLOOKUP(A8;A2:E5;5;FALSE) sẽ là dải ô tham chiếu hợp lệ, =VLOOKUP(A8;A2:D5;4;FALSE) cũng vậy.

Ví dụ - INDEX có tham chiếu hàng hoặc cột không chính xác

Trong ví dụ này, công thức =INDEX(B2:E5;5;5) trả về lỗi #REF! do dải ô của hàm INDEX là 4 hàng và 4 cột nhưng công thức đang yêu cầu trả về giá trị trong cột thứ 5 và hàng thứ 5.

*

Giải pháp

Điều chỉnh tham chiếu hàng hoặc cột sao cho tham chiếu nằm trong dải ô tra cứu INDEX. =INDEX(B2:E5;4;4) sẽ trả về kết quả hợp lệ.

Xem thêm: #Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai Tập Cuối! Đám Cưới Của #Nobita Và #Shizuka ! Nơi Này Có Anh

Ví dụ - Tham chiếu sổ làm việc đã đóng với hàm INDIRECT

Trong ví dụ sau đây, hàm INDIRECT đang tìm cách tham chiếu đến sổ làm việc đã đóng, gây ra lỗi #REF! lỗi.

*

Giải pháp

Mở sổ làm việc được tham chiếu. Bạn sẽ gặp cùng một lỗi này nếu bạn tham chiếu sổ làm việc đã đóng bằng hàm mảng động.

Sự cố về OLE

Nếu bạn đã sử dụng một liên kết Liên kết và Nhúng Đối tượng (OLE) trả về một giá #REF! , sau đó khởi động chương trình mà liên kết đang gọi.

Lưu ý: OLE là công nghệ mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ thông tin giữa các chương trình.

Sự cố DDE

Nếu bạn đã sử dụng chủ đề Dữ liệu Exchange động (DDE) trả về một nội #REF! , trước tiên hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đang tham chiếu chủ đề chính xác. Nếu bạn vẫn đang nhận được thông báo lỗi #REF! , hãy kiểm tra hộp kiểm Trung tâm Tin cậy Cài đặt nội dung ngoài như được nêu trong mục Chặn hoặc bỏ chặn nội dung bên ngoài trong Office liệu.

Lưu ý: Dữ liệu Exchange động (DDE)là giao thức được thiết lập để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình belyvn.com Windows nền tảng Điện thoại.

Sự cố về Macro

Nếu macro nhập vào trang tính một hàm tham chiếu đến ô ở phía trên hàm, trong khi ô chứa hàm nằm ở hàng 1 thì hàm sẽ trả về lỗi #REF! vì không có ô nào ở bên trên hàng 1. Kiểm tra hàm xem tham đối có tham chiếu đến ô hoặc dải ô không hợp lệ hay không. Có thể cần đến việc chỉnh sửa macro trong Trình soạn thảo Visual Basic (VBE) để xem xét trường hợp đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.