Lệnh Ghi Chú Thích Trong Cad 2007

Lệnh tạo ghi chú trong Autocad – Lệnh Multileader Style

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Lệnh tạo ghi chú trong Autocad – Lệnh Multileader Style. Các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Lệnh ghi chú thích trong cad 2007

A. Cách gọi lệnh tạo ghi chú trong Autocad (Lệnh Multileader Style)

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Text on left side: Gán vị trí cho đoạn văn bản chú thích nằm bên trái.Text on right side: Gán vị trí cho đoạn văn bản chú thích nằm bên phải.

Top of Top Line: Liên kết cho đường dẫn chú thích tại vị trí Top của Top Multiline Text Line.

Middle of Top Line: Liên kết cho đường dẫn chú thích tại vị trí Middle của Top Multiline Text Line.

Xem thêm: Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại, Profile Picture, Liên Minh Huyền Thoại

Middle of Multiline Text: Liên kết cho đường dẫn chú thích tại vị trí Middle của Multiline Text Line.

Middle of Bottom Line: Liên kết cho đường dẫn chú thích tại vị trí Middle của Bottom Multiline Text Line.

Bottom of Bottom Line: Liên kết cho đường dẫn chú thích tại vị trí Bottom của Bottom Multiline Text Line.Underline Bottom Line: Gạch dưới hay không gạch dưới dòng chữ chú thích.Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Lệnh tạo ghi chú trong Autocad – Lệnh Multileader Style. Chúc các bạn thành công