Lệnh ghi chú thích trong cad 2007

Lệnh sinh sản ghi chú vào Autocad – Lệnh Multileader Style

Hôm nay mình xin phía dẫn các bạn sử dụng Lệnh chế tạo ghi chú vào Autocad – Lệnh Multileader Style. Các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Lệnh ghi chú thích trong cad 2007

A. Cách điện thoại tư vấn lệnh chế tạo ra ghi chú vào Autocad (Lệnh Multileader Style)

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Text on left side: Gán vị trí mang lại đoạn văn bản chú thích nằm bên cạnh trái.Text on right side: Gán vị trí mang đến đoạn văn bạn dạng chú thích nằm cạnh phải.

Top of top Line: Liên kết cho đường dẫn chú ưa thích tại địa điểm Top của đứng top Multiline Text Line.

Middle of vị trí cao nhất Line: Liên kết cho đường dẫn chú thích tại địa điểm Middle của top Multiline Text Line.

Xem thêm: Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại, Profile Picture, Liên Minh Huyền Thoại

Middle of Multiline Text: Liên kết cho băng thông chú phù hợp tại địa chỉ Middle của Multiline Text Line.

Middle of Bottom Line: Liên kết cho đường dẫn chú mê thích tại vị trí Middle của Bottom Multiline Text Line.

Bottom of Bottom Line: Liên kết cho đường dẫn chú mê say tại địa điểm Bottom của Bottom Multiline Text Line.Underline Bottom Line: Gạch dưới hay không gạch dưới dòng chữ chú thích.Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Lệnh sinh sản ghi chú trong Autocad – Lệnh Multileader Style. Chúc chúng ta thành công