Lập bảng thống kê trong excel

Excel cho belyvn.com 365 Excel đến belyvn.com 365 dành mang lại máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, nhằm đếm con số ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm mốc giới hạn một thành phố nhất định mở ra trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Lập bảng thống kê trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn ý muốn tìm sinh hoạt đâu?, bạn có nhu cầu tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu giải pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng một số trong những như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một tự như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chuẩn duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng những tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này trong Excel, hãy coppy dữ liệu vào bảng dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị vào A4) trong các ô trường đoản cú A2 tới A5. Kết quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn dở (giá trị vào A2) với cam (giá trị vào A3) trong số ô từ bỏ A2 tới A5. Tác dụng là 3. Cách làm này thực hiện COUNTIF nhì lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với một biểu thức. Chúng ta có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và cực hiếm trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý giá sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài hơn nữa 255 ký kết tự, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi lâu năm khác").

Xem thêm: Dàn Sao Bom Tấn Võ Hiệp ‘ Phong Vân 1: Hùng Bá Thiên Hạ ’ Sau 19 Năm

Không trả về công dụng khi bạn muốn đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong dấu ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp lỗi #VALUE! lúc tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức tất cả chứa hàm tham chiếu cho ô hoặc phạm vi trong một sổ thao tác đóng và những ô được xem toán. Để hào kiệt này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác bắt buộc được mở.

Những phương pháp thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không tách biệt chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một vết chấm hỏi khớp cùng với một cam kết tự riêng biệt bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi cam kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm dấu chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy nhập một vệt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đang tìm đầy đủ trường hợp gồm "táo" với chữ cái cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy bảo đảm dữ liệu không chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất lốt trích dẫn thẳng với cong hoặc ký kết tự không in ra. Một trong những trường hòa hợp này, COUNTIF hoàn toàn có thể trả về giá trị không mong mỏi muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi tất cả tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi gồm têntrong bí quyết (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể phía trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong thuộc sổ làm việc hoặc tự sổ thao tác làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ 1 sổ thao tác làm việc khác, sổ thao tác thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm những ô dựa vào màu font chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung ứng Hàm do fan dùng khẳng định (UDF) bằng phương pháp sử dụng các thao tác belyvn.com Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ như về cách chúng ta có thể Đếm số ô có màu ô chũm thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.