Chuyen tinh doi hoa sithiết kế form nhập liệu trong excel

Mẹo:  Tìm hiểu thêm về belyvn.com Forms hoặc bắt đầu ngay lập tức và tạo khảo sát, bài kiểm tra hoặc cuộc thăm dò ý kiến. Muốn xây dựng thương hiệu, loại câu hỏi và phân tích dữ liệu nâng cao hơn? Dùng thử Giọng nói khách hàng Dynamics 365.

Bạn đang xem: Chuyen tinh doi hoa sithiết kế form nhập liệu trong excel


belyvn.com Forms gồm các phân tích phong phú, trong thời gian thực, cung cấp thông tin tóm tắt phản hồi và kết quả riêng lẻ cho khảo sát và các loại biểu mẫu khác. Bạn có thể xuất kết quả ra belyvn.com Excel để phân tích chuyên sâu hơn, cũng như xóa hoặc in tóm tắt phản hồi.

Xem thông tin tóm tắt phản hồi cho biểu mẫu của bạn

Trong belyvn.com Forms, mở biểu mẫu bạn muốn xem lại kết quả, rồi chọn tab Phản hồi.

*

Ở phía trên cùng (hoặc ở dưới cùng nếu bạn đang sử dụng site di động), bạn sẽ thấy dữ liệu thông tin tóm tắt về biểu mẫu của mình, chẳng hạn như số lượng phản hồi và thời gian trung bình để người phản hồi hoàn tất biểu mẫu của bạn. Bên cạnh mỗi câu hỏi, bạn sẽ thấy số lượng phản hồi và biểu đồ hiển thị phân tích phản hồi.


Lưu ý: Bạn sẽ thấy biểu tượng Ý tưởng nếu có thông tin chuyên sâu được tạo cho biểu mẫu của bạn. Tìm hiểu thêm.


Xem chi tiết cho từng câu hỏi

*


Kiểm tra dữ liệu phản hồi cho mỗi câu hỏi

Chọn Xem kết quả để xem chi tiết cá nhân cho từng người phản hồi.

*

Sử dụng các mũi tên trái và phải để chuyển qua chi tiết kết quả của các phản hồi khác.

*

Bạn cũng có thể sử dụng danh sách thả xuống để chuyển đến kết quả của một người phản hồi cụ thể.

*


Lưu ý: Nếu bạn có hơn 50 người phản hồi, hãy cuộn xuống cuối danh sách thả xuống, rồi chọn Hiển thị thêm người phản hồi để xem số phản hồi còn lại.


Bạn cũng có thể tìm kiếm một phản hồi riêng lẻ bằng cách nhập số (ví dụ: 25) vào trường Người phản hồi liên kết với phản hồi đó.

*


Mẹo: Việc tìm kiếm phản hồi riêng lẻ bằng số nhận dạng (ID) liên quan đến nó đặc biệt hữu ích khi các phản hồi được thu thập ẩn danh. ID người phản hồi là dành riêng cho mỗi phản hồi, có thể tìm thấy ở cột đầu tiên của sổ làm việc nếu bạn xuất phản hồi của mình và mở chúng trong Excel.


Chọn Xem thêm tùy chọn xóa tất cả phản hồi, in tóm tắt phản hồi, tạo liên kết tóm tắt để chia sẻ với người khác hoặc đồng bộ tất cả phản hồi vào sổ làm việc mới.

Xem thêm: Phần Mềm Hát Karaoke Có Ghi Âm & Chấm Điểm, Karaoke Lite : Ghi Âm & Chấm Điểm

*


Xem kết quả biểu mẫu trong một sổ Excel làm việc

Bạn có thể dễ dàng xem tất cả dữ liệu phản hồi cho biểu mẫu của mình trong belyvn.com Excel. Chọn Mở bằng văn Excel trên tab Phản hồi để chụp ảnh tức thời của dữ liệu phản hồi hiện tại trong sổ làm việc.

*


Khắc phục sự cố xuất dữ liệu

Nếu bạn đang gặp lỗi tải xuống, hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố xuất dữ liệu biểu mẫu Excel.

Phân tích kết quả biểu mẫu trong Excel

Trong sổ làm Excel, chi tiết của từng câu hỏi trong biểu mẫu của bạn được thể hiện trong các cột và mỗi phản hồi được hiển thị trong một hàng. Năm cột đầu tiên hiển thị ID người phản hồi, thời gian bắt đầu và hoàn thành cho mỗi phản hồi, tên và địa chỉ email của mỗi người phản hồi. Các cột tiếp theo hiển thị lựa chọn của người phản hồi.

*


Lưu ý: 

Tính năng này chưa sẵn dùng trong site di động. 

ID người phản hồi là dành riêng cho mỗi phản hồi trong biểu mẫu của bạn. Bạn có thể tìm thấy các phản hồi riêng lẻ và ID phản hồi tương ứng của họ bằng cách chọn Xem kết quả trên tab Phản hồi trong biểu mẫu của bạn.

Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với sổ làm việc sẽ không sửa đổi nội dung biểu mẫu của bạn.

Tên và địa chỉ email sẽ không được hiển thị nếu bạn cho phép biểu mẫu của mình chấp nhận phản hồi ẩn danh.


Chia sẻ kết quả với người khác

Chọn tab Phản hồi.

Chọn Sao chép.

Khi bạn dán liên kết này, bất cứ ai có liên kết đều sẽ có thể xem tóm tắt phản hồi cho biểu mẫu của bạn.


Lưu ý: 

Nếu bạn đang sử dụng site di động, hãy đi đến tab Phản hồi ở cuối site và chọn mũi tên ở giữa. Bạn sẽ có thể sao chép hoặc gửi email liên kết từ đó. 

Nếu bạn đang cộng tác trên một biểu mẫu với những người cụ thể trong tổ chức của mình, thì chỉ có bạn, với tư cách là chủ sở hữu biểu mẫu, mới có thể tạo nối kết tóm tắt cho biểu mẫu của bạn nếu vẫn chưa có liên kết tóm tắt. Những người đồng tác giả vẫn có thể sao chép và chia sẻ liên kết tóm tắt của bạn nhưng không thể tự tạo một liên kết. Trong các chế độ cộng tác khác không được thiết lập cho những người cụ thể trong tổ chức của bạn, các đồng tác giả có thể tạo các liên kết tóm tắt mới.

Cũng lưu ý rằng nếu bạn chia sẻ phản hồi biểu mẫu của mình với bất kỳ ai trong tổ chức của mình, rồi quyết định chỉ chia sẻ với những người cụ thể trong tổ chức của mình, bất kỳ liên kết chia sẻ tóm tắt nào đã tồn tại vẫn có thể được truy nhập bởi bất kỳ ai bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn. Bạn có thể xóa một nối kết tóm tắt hiện có để tắt nó, việc này sẽ làm giảm quyền truy nhập vào dữ liệu phản hồi. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đi tới tab Phản hồi > Tùy chọn khác > Nhận liên kết tóm tắt > loại bỏ liên kết (biểu tượng thùng rác). Tùy chọn: Sau đó bạn có thể tạo nối kết tóm tắt mới nếu bạn muốn chia sẻ nối kết này với người xem mới, nhưng bất kỳ ai giữ lại nối kết tóm tắt mới này vẫn có thể truy nhập được nối kết tóm tắt này.


Phản hồi cho belyvn.com Forms

Chúng tôi muốn nghe từ bạn! Để gửi phản hồi về belyvn.com Forms, chuyển đến góc trên bên phải của biểu mẫu của bạn và chọn Cài đặt biểu mẫu khác  > Phản hồi.