Chỉnh thứ tự xuất hiện trong powerpoint 2010

Thay đổi thứ tự xuất hiện trên trang chiếu của các đối tượng xếp chồng, chỗ dành sẵn hoặc hình
Thay đổi thứ tự xuất hiện trên trang chiếu cho các đối tượng xếp chồng, chỗ dành sẵn hoặc hình
PowerPoint mang đến belyvn.com 365 PowerPoint 2021 PowerPoint 2019 PowerPoint năm 2016 PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint 2007 xem thêm...Ít hơn

Đối tượng trang chiếu được để lên trên trang chiếu theo thiết bị tự mà bạn chèn vào, đối tượng người dùng được thêm tiên tiến nhất sẽ sống trên thuộc của chống xếp. Những lệnh Đưa lên với Đưa về trên thực đơn chuột phải (hoặc tab Trang đầu) giúp bạn thuận tiện sắp xếp lại những tầng.

Bạn đang xem: Chỉnh thứ tự xuất hiện trong powerpoint 2010


*

52 giây

Di đưa một đối tượng

Chọn đối tượng.

Xem thêm:

Bấm loài chuột phải, rồi chọn một tùy chọn:

Hướng

Chọn tùy chọn này

Đưa lên đầu >

Đưa lên đầu để di chuyển đối tượng lên tầng trên thuộc của ngăn xếp

Đưa ra trước để dịch rời đối tượng lên một tầng trên phòng xếp

Đưa về cuối >

Đưa về cuối để dịch rời đối tượng xuống tầng dưới cùng của phòng xếp

Đưa ra sau để di chuyển đối tượng xuống một tầng trên chống xếp

Sử dụng Ngăn gạn lọc để dịch chuyển một đối tượng

Nếu một đối tượng bị khuất sau các đối tượng người sử dụng khác, hãy chọn Trang đầu > Chọn > Ngăn lựa chọn.

Trong Ngăn lựa chọn, kéo một mục để bố trí lại những đối tượng.


*
*
*

Bạn phải thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia belyvn.com dùng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
belyvn.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © belyvn.com 2021