CÁCH TÍNH TIỀN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trình làng cách tính mức trung bình tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khi tính tiền hưởng trọn BHXH một lượt như sau:


*
Mục lục bài bác viết

Đối cùng với trường thích hợp tham gia BHXH bắt buộc

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức tận hưởng BHXH một lần được xem theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 mon mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH cho trong những năm đóng trước năm 2014;

- 02 mon mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho trong thời gian đóng từ năm 2014 trở đi;

- ngôi trường hợp thời gian đóng BHXH không đủ một năm thì mức hưởng trọn BHXH một lần được xem bằng 22% của những mức tiền lương tháng sẽ đóng BHXH, mức buổi tối đa bởi 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH.

Bạn đang xem: Cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Đối cùng với trường thích hợp tham gia BHXH từ nguyện

Theo Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng BHXH một lần được xem theo số năm vẫn đóng BHXH, cứ mỗi năm được xem như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng góp BHXH cho trong những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH cho trong năm đóng từ thời điểm năm 2014 trở đi;

- ngôi trường hợp thời hạn đóng BHXH không đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH ngay số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 mon mức bình quân thu nhập tháng đóng góp BHXH.

Trong đó, cách tính mức trung bình tiền lương tháng/thu nhập tháng được xác minh như sau:

Bước 1: xác định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, thu nhập cá nhân tháng vẫn đóng BHXH

Người lao cồn yêu cầu nhận BHXH 1 lần năm 2022 thì xác định mức điều chỉnh theoThông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH như sau:

- Đối với những người đóng BHXH bắt buộc

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,10

4,33

4,09

3,96

3,68

3,53

3,58

3,59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

2,01

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

- Đối với những người đóng BHXH tự nguyện

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mức điều chỉnh

2,01

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

Bước 2: Tính chi phí lương tháng/thu nhập tháng sau kiểm soát và điều chỉnh (L1, L2… Ln)

L1

=

Tiền lương/thu nhập làm địa thế căn cứ đóng BHXH

X

Mức điều chỉnh tương ứng

X

Số tháng vẫn tham gia theo từng giai đoạn

Bước 3: Tính tổng chi phí lương/thu nhập tháng đã đóng BHXH sau kiểm soát và điều chỉnh cho toàn cục thời gian không hưởng BHXH 1 lần (L)

Bước 4: Tính tổng thời gian đã tham gia BHXH (T)

Bước 5: Tính mức bình quân tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T

Ví dụ vắt thể:

Một công nhân A tạo nên công ty B và có tham gia BHXH bắt buộc từ thời điểm tháng 01/2017 cho tháng 1/2020. Người công nhân A đã nghỉ việc vào thời điểm tháng 2/2020. Mon 4/2021, người công nhân A hy vọng nhận tiền BHXH một lượt thì mức bình quân tiền lương được tính như vậy nào?

Được biết, thời hạn đóng bảo đảm của công nhân A như sau:

- từ tháng 01/2017 mang đến tháng 12/2017, nấc lương đóng BHXH là: 3.500.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2018 mang lại tháng 9/2018, nút lương đóng góp BHXH là: 3.700.000đ

- từ thời điểm tháng 10/2018 đến tháng 12/2018, mức lương đóng góp BHXH là: 4.040.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2019 mang lại tháng 6/2019: Nghỉ ko lương, không đóng góp BHXH

- từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019, mức lương đóng BHXH là: 4.070.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2020 mang lại tháng 02/2020: mức lương đóng BHXH là: 4.300.000đ

Giải đáp:

Bước 1: xác minh mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, thu nhập cá nhân tháng đã đóng BHXH

Theo bảng hệ số kiểm soát và điều chỉnh nêu bên trên thì công nhân A đóng BHXH tự 2017 đến năm 2020 bao gồm mức kiểm soát và điều chỉnh lần lượt là 1,10; 1,06; 1,03; 1,00.

Bước 2: Tính chi phí lương tháng/thu nhập tháng sau kiểm soát và điều chỉnh (L1, L2, …Ln)

- từ tháng 01/2017 mang lại tháng 12/2017 (12 tháng):

L1

=

3.500.000

(Tiền lương/thu nhập làm địa thế căn cứ đóng BHXH)

X

1,10

(Mức kiểm soát và điều chỉnh tương ứng)

X

12

(Số tháng vẫn tham gia theo từng giai đoạn)

L1 = 46.200.000 đồng

- từ thời điểm tháng 01/2018 cho tháng 9/2018 (9 tháng) .

L2 = 3.700.000 * 1,06 * 9 = 35.298.000 đồng.

Xem thêm: Sự Thật Chuyện Ăn Thịt Người Ở Trung Quốc Ăn Thịt Người Cô Gái

- từ tháng 10/2018 mang đến tháng 12/2018 (3 tháng)

L3 = 4.040.000 *1,06 *3 = 12.847.000 đồng.

- từ thời điểm tháng 01/2019 cho tháng 6/2019: Không đóng BHXH phải L4 = 0

- từ thời điểm tháng 07/2019 mang lại tháng 12/2019 (6 tháng):

L5 = 4.070.000 * 1,03 * 6 = 25.152.600 đồng.

- từ tháng 01/2020 đến tháng 02/2020 (2 tháng):

L6 = 4.300.000 * 1,00 * 2 = 8.600.000 đồng.

Bước 3: Tính tổng tiền lương/thu nhập tháng đang đóng BHXH sau điều chỉnh cho tổng thể thời gian không hưởng BHXH 1 lần (L)

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 = 46.200.000 + 35.298.000 + 12.847.000 + 25.152.600 + 8.600.000 = 128.097.600 đồng.

Bước 4: Tính tổng thời gian đã thâm nhập BHXH (T)

T = 12 tháng + 9 tháng + 3 mon + 6 mon + 2 mon = 32 tháng.

Bước 5: Tính mức bình quân tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T = 128.097.600 / 32 = 4.003.050 đồng/tháng

Để việc tính toán nhanh chóng, các người có thể tải về file excel tình BHXH 01 lần bên dưới đây: