CÁCH TÍNH HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang xem: Cách tính hưởng bảo hiểm xã hội

*

*

Xem thêm: Có Nên Học 2 Ngoại Ngữ Cùng Lúc Hiệu Quả, Có Nên Học Nhiều Ngoại Ngữ Cùng Một Lúc

*

*


*
*
*

 Người lao hễ tham gia BHXH nên sau 1 năm nghỉ việc hoặc tín đồ tham gia BHXH trường đoản cú nguyện sau 1 năm không tiếp tục tham gia đóng BHXH và một vài trường phù hợp khác (chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu) tất cả yêu cầu thì được trao BHXH một lần. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách tính mức tận hưởng BHXH một lượt như sau:

*

Theo qui định tại Khoản 2 Điều 60 quy định BHXH năm 2014, mức tận hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đến những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm năm trước trở đi;

c) trường hợp thời hạn đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức tận hưởng BHXH thông qua số tiền đang đóng, mức về tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng góp BHXH. Mức tận hưởng BHXH một đợt không bao hàm số tiền công ty nước cung cấp đóng BHXH trường đoản cú nguyện. (trừ những người bị mắc bệnh nguy nan đến tính mạng).

Ví dụ:

Một người công nhân A tạo nên công ty B và có tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 01/2013 cho tháng 7/2016. Người công nhân A sẽ nghỉ việc trong thời điểm tháng 8/2016. Mon 9/2017, công nhân A ý muốn nhận tiền BHXH một lượt thì công nhân A sẽ nhận thấy tổng số chi phí bao nhiêu?

Được biết, thời hạn đóng bảo hiểm của người công nhân A như sau:

- từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013, mức lương đóng BHXH là: 1.200.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2014 cho tháng 9/2014, mức lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014, mức lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 01/2015 mang lại tháng 6/2015: Nghỉ ko lương, không đóng góp BHXH

- từ thời điểm tháng 07/2015 cho tháng 12/2015, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2016 mang đến tháng 02/2016: nấc lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 03/2016 đến tháng 07/2011 2016, nấc lương đóng BHXH là: 2.515.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2013 đến tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552.000 đồng.

- từ tháng 01/2014 mang đến tháng 09/2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- từ tháng 10/2014 mang đến tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- từ tháng 07/2015 mang đến tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- từ thời điểm tháng 01/2016 cho tháng 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- từ thời điểm tháng 03/2016 mang đến tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời hạn là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          tổng mức lương đóng góp BHXH của công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng