Cách Bỏ Facebook Vĩnh Viễn

Làm sao nhằm xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook khi không còn muốn áp dụng Facebook nữa, bài viết này sẽ gợi ý bạn.


*
*
*
*
*
*
*
*
sở hữu đặt" src="https://belyvn.com/wp-content/uploads/2014/02/huong-dan-khoa-facebook-vinh-vien-tren-dien-thoai-1.jpg" alt="Nhấn nút 3 sọc kẻ ngang góc bên dưới cùng mặt phải hành lang cửa số ứng dụng chọn thiết đặt & Quyền riêng bốn -> cài đặt" width="400" height="711" srcset="https://belyvn.com/cach-bo-facebook-vinh-vien/imager_8_33747_700.jpg" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />