Lời Bài Hát Tình Cha

Tình Cha ấm cúng như vầng Thái Dương ngọt ngào và lắng đọng như giòng nước tuôn đầu nguồn Suốt đời vì nhỏ gian nan, Ân tình đậm sâu bao nhiêu, thân phụ hỡi cha già lốt yêu Và nhỏ nhớ mãi hồ hết ngày mon qua lưu niệm năm nào khó khăn phai trong tâm Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, đau đớn ngày đêm chăm sóc Mong ao ước con được béo khôn Còn nhớ những ngày ấy, số đông đêm trường lạnh ngắt Và thân phụ nằm ôm bé sưởi ấm những canh lâu năm Nhè vơi hôn bé và phụ vương khẽ nói: Này con yêu ơi... Nhỏ hãy nhớ.. Hãy nhớ... Lời phụ thân sống cho nên vì thế người và nhỏ hãy chớ lúc nào dối gian Nghèo thì cho sạch sẽ rách làm sao cho thơm! phần lớn lời của phụ thân năm xưa nhỏ nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi thân phụ già vệt yêu...

Bạn đang xem: Lời bài hát tình cha


Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách Tạo Chữ Nghệ Thuật Trong Photoshop, Hướng Dẫn Tạo Chữ Nghệ Thuật Trong Photoshop

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.