Bài tập toán lớp 4 học kỳ 1

Tổng hợp cỗ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 có đáp án và lời giải chi tiết. Cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất, chuẩn bị tốt mang đến kỳ thi đặc trưng sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 học kỳ 1


Nội dung bài bác viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học kì 1 sắp tới, yêu cầu tìm tìm nguồn tư liệu ôn thi chủ yếu thống gồm lời giải chi tiết của những em học sinh là cực kỳ lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, chúng tôi đã dày công xem tư vấn Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được review có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên đất nước hình chữ s , hỗ trợ các em có tác dụng quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi đề trên đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong những số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhị mươi cha triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) giá trị của chữ số 3 trong những 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích s sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt có những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB với AD; BD cùng BC. B. B. Ba và BC; DB và DC. C. C. AB với AD; BD và BC; DA và DC. D. D. AB và AD; DA với DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện nay nay, tuổi của người mẹ và tuổi của nhỏ cộng lại là 45 tuổi. Bà mẹ hơn bé 29 tuổi.

a. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Cách đây 2 năm, con từng nào tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà số kia vừa phân chia hết mang lại 2 cùng vừa chia hết đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Truyện Bựa Hàn Quốc - Game Show Hàn Quốc Siêu Bựa

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của bé là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của người mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của nhỏ cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; bà bầu 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn số 1 có 4 chữ số mà vừa chia hết đến 2 vừa phân chia hết đến 5 bao gồm tận thuộc là chữ số 0. Nhưng mà số lớn nhất ấy có 4 chữ số khác biệt nên số đó là: 9870

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) quý giá của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính mức độ vừa phải cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào khu vực chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và .......

b. Đoạn thẳng BC song song cùng với đoạn thẳng ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đối chọi vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả tổng chiều dài cùng chiều rộng bởi 270m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất nền đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì 1 năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng và gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tứ trăm linh nhị nghìn tứ trăm hai mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) cực hiếm của biểu thức 45 m bởi bao nhiêu lúc m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của bố số từ nhiên liên tiếp là 333. Số lớn số 1 trong tía số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất bao gồm chiều dài 112cm, chiều rộng 80cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa thứ nhất thu hoạch được ít hơn số thóc thửa thứ hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi đáp án đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Trường đoản cú luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính để và triển khai đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, kết quả đúngkhông mang đến điểm. Nếu như không viết kết quả theo mặt hàng ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Từng phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì ko được điểm. HS thiếu hoặc không đúng tên đơn vị toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- kiếm tìm đúng nhị lần số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tra cứu đúng số thóc làm việc thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- tra cứu đúng số thóc ngơi nghỉ thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu trả lời không có chân thành và ý nghĩa với phép toán hoặc công dụng phép tính saithì ko được điểm. (Học sinh có tác dụng sai từ đâu thì không chấm tiếp tự đó)

HS thiếu hoặc sai tên đơn vị toàn tiêu diệt 0,25 điểm. Ko yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài bác làm tròn theo cơ chế sau:

+ 5,25 điểm làm cho tròn thành 5 điểm.

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm cho tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download về Bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!