Bài nghe tiếng anh 9

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen khổng lồ their conversation and kiểm tra the numbers of the correct pictures.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh 9

(Carlo, một các bạn tâm thư fan Mexico của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và khắc ghi vào những số của hình đúng.)

*

Lời giải chi tiết

a. 1 b. 2 c. 2

Giải bỏ ra tiết:

a. Tim nói: "Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more..."

bTim: "No. That’s 103 bus. We want the number 130."

c. Carlo: "Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers"

Tapescript:

Tim: Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go lớn a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You are lucky to have a place like this close to lớn your home. It’s so beautiful with all the trees và flowers & a pond in the middle.

Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim ?

Tim: No. That’s 103 bus. We want the number 130.

Xem thêm: Học Thổi Sáo Trúc Online Cảm Âm Hoa Bằng Lăng, Cảm Âm Tuyết Hoa Thần Kiếm

Carlo: Where are we going khổng lồ eat ?

Tim: It’s up to lớn you. There’s a new Mexican restaurant in town

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers

Tim: Okay. I know exactly where we need khổng lồ go!

Dịch bài nghe: 

Tim: các bạn có đói không, Carlo?

Carlo: Có.

Tim: Được rồi. Hãy mang lại một nhà hàng quán ăn ở thị xã nhé! Nếu chúng ta đi thông qua công viên, bạn cũng có thể bắt kịp xe pháo buýt ngơi nghỉ Cổng Đại Dương.

Carlo: Được thôi. Bản thân thật sự thích đi bộ trong công viên. Các bạn thật sự suôn sẻ khi gồm một nơi bởi vậy gần nhà. Thật rất đẹp với phần nhiều hàng cây cùng những hoa lá và một vũng nước ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận! bạn đang giẫm lên cỏ kìa. Người âu yếm công viên sẽ trồng thêm đó. Bạn sẽ làm chúng chết mất!


Carlo: Ồ, xin lỗi! mình không nhận thấy biển cấm. 

Tim: Thôi nào. Đến thời điểm bắt xe buýt rồi.

Carlo: cơ là xe cộ buýt của chúng ta à?

Tim: Không sẽ là xe 103. Chúng ta cần xe pháo 130.

Carlo: bọn họ sẽ ăn nơi đâu đây?

Tim: Tùy các bạn thôi. Có một quán ăn Mexico bắt đầu mở ở trong trấn. 

Carlo: Ồ không. Mình hoàn toàn có thể ăn món Mexico sinh hoạt nhà. Mình muốn thức nạp năng lượng của tín đồ Mỹ. Bạn thích ăn hamburgers.