Anh Em Như Bát Nước Đầy

Đời ai biết trước, tương lai ta vẫn ra sao?Cuộc sinh sống là bao, bởi vì đâu, không mến yêu nhau.Người thì lao đao, còn người kia sống trong lịch sự giàu.Anh em một nhà, mà không thấy nhức lòng xuất xắc sao.ĐK:Đời như mẫu lá, mai sau gió cuốn cất cánh xa(Gió cuốn bay xa)Dù trước dù sau, như thế nào ai sinh tử không qua,Bạc tiền lợi danh, lúc này bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình bạn bè thua một bạn dưng(Toan tính dật giành tình bạn bè thua một người dưng)Một tín đồ dưng, đôi lúc có nghĩa có tình(Có nghĩa tất cả tình),Đôi khi không nghỉ đến mìnhGiúp người xa cơ nào ao ước trả ơnMà trên sao? (Mà trên sao?)Ta đồng đội một nhà, thông thường một loại máuSanh nhau đầy đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu:Anh em như chén ăn cơm nước đầyGà bình thường một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Bạn đang xem: Anh em như bát nước đầy

Cuộc sống tất cả nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm thay đổiAnh em thủ công tình thânDường như vẫn quên rồi đạo lý làm cho người.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đóa Hoa Vô Thường

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.